Ramström, Fritz, AB | Årtal: 1897 — 1977

Arkivbildare: Ramström, Fritz, AB

Verksamhetsperiod: 1897 — 1977

Historik arkivbildare:

År 1876 grundades föregångaren till Fritz Ramström AB. Sysselsättningen då var skeppsmäkleri och försäljning av maskinförnödenheter mm. År 1922 ombildades firman till aktiebolag.Verksamheten skulle enligt bolagsordningen bestå av att idka kommissionärs- och handelsrörelse och driva annan därmed förenlig rörelse. Numera är man ett agenturföretag som säljer produkter och tjänster av olika slag till de flesta industrigrenar. Mer information om Fritz Ramström AB:s historia finns att hitta i en jubileumsskrift från 1976 med anledning av att företaget hade verkat under hundra år.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1924 — 1956 Bolagsstämmor 1924-1956
  Styrelsen 1947-1956
 • Serie B 1: Deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1911 — 1946
  2 1943 — 1965
  3 1945 — 1953
  4 1953 — 1959
  5 1959 — 1963
  6 1965 — 1968
  7 1968 — 1974
 • Serie D 1: Inventarieförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1959 Kontors- och lagerinventarier
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1926 — 1973 Kontrakt
  2 1938 — 1976 Handlingar om biltrafiken, statistik 1938-1944
  Skrivelser, köpavtal, tillstånd mm1939-1947
  Handlingar om företagets 100-års jubileum 1976
  ”Ramströms 25-års klubb”
  Försäljningsstatistik 1929-1966
  Frakttaxor uå
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1959
  2 1960 — 1967
  3 1968 — 1969
  4 1970 — 1971
  5 1972
  6 1973 — 1974
  7 1975 — 1976
  8 1977 — 1980
  9 1940 — 1947 Inventarielistor för lagret i Härnösand
  10 1948 — 1951 Inventarielistor för lagret i Härnösand
  11 1952 — 1955 Inventarielistor för lagret i Härnösand
  12 1955 — 1957 Inventarielistor för lagret i Härnösand
  13 1957 — 1959 Inventeringslistor
  14 1960 — 1961 Inventeringslistor
  15 1961 — 1972 Inköp enligt reskontra 1961-1963
  Leverantörsskulder och kundfodringar 1964-1972
  16 1964 Inventeringslistor
  17 1970 Inventeringslistor
  18 1973 Inventeringslistor
  19 1974 Inventeringslistor
  20 1974 Inventeringslistor
  21 1975 Inventeringslistor
  22 1975 Inventeringslistor
  23 1976 Inventeringslistor
  24 1976 Inventeringslistor
  25 1935 — 1944 Inventarieböcker för kullager och Dayton
  26 1945 — 1956 Inventarieböcker för kullager och Dayton
 • Serie G 2: Huvudböcker/Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1917 — 1925
  2 1931 — 1943
  3 1944 — 1953
  4 1954 — 1965
  5 1960 — 1961
  6 1962
  7 1963
  8 1964
  9 1965
  10 1966
  11 1967
  12 1968
  13 1969
  14 1970 Kontonummer 0010-1316
  15 1970 Kontonummer1317-9990
  16 1971 Kontonummer 0010-1191
  17 1971 Kontonummer 1192-1620
  18 1971 Kontonummer 1623-9990
  19 1972 Kontonummer 0010-1385
  20 1972 Kontonummer 1390-9990
  21 1973 Kontonummer 0010-1350
  22 1973 Kontonummer 1351-9990
  23 1974 Kontonummer 0010-1348
  24 1974 Kontonummer 1349-9990
  25 1975 Kontonummer 0010-1119
  26 1975 Kontonummer 1120-1380
  27 1975 Kontonummer 1382-9990
  28 1976 Kontonummer 00100-09100, 11100
  29 1976 Kontonummer 13101-13460, 11100-9612990
  30 1976 Kontonummer 13470-9817200, 82200-9089400
  31 1976 Huvudbok
  Saldobalans
  32 1977 Huvudbok
  Saldobalans
  Periodisk verifikationslista
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1898
  2 1956 Första och tredje kvartalet
  3 1956 Andra och fjärde kvartalet
  4 1956
  5 1957 Första och tredje kvartalet
  6 1957 Andra och fjärde kvartalet
  7 1957
  8 1957 — 1958 Januari – maj, juli, september, november 1957
  Udda månader 1958
  9 1957 — 1958 Jämna månader andra halvåret 1957
  Jämna månader 1958
  10 1958 Första och fjärde kvartalet
  11 1958 Andra och tredje kvartalet
  12 1958 Transportavdelningen (?)
  13 1959 Januari – mars udda månader
  14 1959 Jämna månader från och med april
  15 1959 Transportavdelningen (?)
  16 1960
 • Serie G 4: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1958 Kreditjournal december 1954 – december 1958
  2 1954 — 1958 Debetjournal sjöfartsavdelningen juli 1954 – oktober 1958
  3 1956 — 1957 Debetjournal januari 1956 – december 1957
  4 1956 — 1957 Kreditjournal oktober 1956 – december 1957
  5 1958 Debetjournal sjöfartsavdelningen november – december
  6 1958 — 1959 Kreditjournal januari 1958 – november 1959
  7 1958 — 1959 Debetjournal januari 1958 – december 1959
  8 1959 — 1960 Kreditjournal sjöfartsavdelningen januari 1959 – december 1960
  9 1959 — 1960 Debetjournal sjöfartsavdelningen januari 1959 – december 1960
 • Serie G 5: Stockholmskontorets räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1951 Huvudböcker
  Diverse sammanställningar
  Handlingar om bokslut
  2 1952 — 1955 Huvudböcker
  Diverse sammanställningar
  Handlingar om bokslut
  3 1956 — 1958 Huvudböcker
  Diverse sammanställningar
  Handlingar om bokslut
  4 1959 — 1961 Huvudböcker med journal 1952-1955
  5 1947 — 1952 Inventarieböcker
  6 1953 — 1956 Inventariebok
  7 1957 — 1959 Inventariebok
  8 1960 — 1962 Inventariebok
  9 1938 — 1939 Kassadagbok oktober
  10 1940 Kassadagbok
  11 1955 Kassadagbok första och tredje kvartalet
  12 1955 Kassadagbok andra och fjärde kvartalet
 • Serie G 6: Sjöfartsavdelningens räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1962 Huvudböcker
  2 1953 — 1960 Fraktböcker
  3 1953 — 1960 Fraktböcker
  4 1956 — 1958 Fraktböcker
  5 1960 Fraktböcker
  6 1960 — 1963 Fraktböcker
  7 1961 — 1963 Fraktböcker med ”sammandrag av arvoden” 1926-1940
  8 1963 Fraktböcker med ”sammandrag av arvoden” 1926-1940
  9 1964 — 1968 Fartygsböcker
  10 1968 — 1975 Fartygsböcker
 • Serie G 7: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1964 Kundkort A-J
  2 1930 — 1964 Kundkort M-S
  3 1930 — 1964 Kundkort S-Ö
  4 1933 — 1939 Kundreskontra, stålpärm
  5 1957 — 1966 Försäljningsbok för murningsarbeten