Ramström, Fritz, ABs Pensionsstiftelse | Årtal: 1947 — 1968

Arkivbildare: Ramström, Fritz, ABs Pensionsstiftelse

Verksamhetsperiod: 1947 — 1968

Historik arkivbildare:

Styrelsen för Ramström, Fritz, ABs Pensionsstiftelse höll sitt första sammanträde den 31 december 1947. Stiftelsens ändamål var att utbetala pensioner eller pensionstillägg åt personer, eller deras efterlevande familjemedlemmar, som varit anställda hos Ramström, Fritz, AB. Inga handlingar finns som berättar om stiftelsens verksamhet efter 1968.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1947 — 1955 Styrelseberättelser med bilagor 1947-1955
    Dag- och inventariebok 1947-1968
    Stiftelsens deklarationer återfinns samman med Ramström, Fritz, ABs deklarationer