Ramström, Herman, Konsul | Årtal: 1947 — 1963

Arkivbildare: Ramström, Herman, Konsul

Verksamhetsperiod: 1947 — 1963

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1947 — 1963