S/S Portos | Årtal: 1872 — 1937

Arkivbildare: S/S Portos

Verksamhetsperiod: 1872 — 1937

Historik arkivbildare:

Historik okänd. Torsten H-son Regander var redare och ägare av fartyget S/S Portos, oklart mellan vilka år.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Inkomna och utgående brev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1937 Brev och telegram till kaptenen på Portos. Insorterat i fallande datum.
  Kapten P. Malmberg 1931-1933 och Kapten Karl A Andersson 1933-1937
  2 1935 Brev (insorterade i fallande datum under respektive avsändare)
  A-K
  3 1935 Brev (insorterade i fallande datum under respektive avsändare)
  L-Ö
  4 1936 — 1937 Brev (insorterade i fallande datum under respektive avsändare)
  A-K
  5 1936 — 1937 Brev (insorterade i fallande datum under respektive avsändare)
  L-Ö
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1872 — 1934 Utländska avtal;
  Ryskt avtal 1901
  Tyskt avtal 1934
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1937 Afräknings- och Huvudbok
  2 1930 — 1937 Kassabok och Journal