SÄFs Industri och Byggvaruhu AB | Årtal: 1961 — 1992

Arkivbildare: SÄFs Industri och Byggvaruhu AB

Verksamhetsperiod: 1961 — 1992

Historik arkivbildare:

SÄFs Industri och Byggvaru AB (1970-1992) grundades 1970 av bland annat Medelpads Skogsägareförening. Bolaget grundades som ett dotterbolag till Norrskog som är skogsägare i mellersta Norrland. Bolaget bytte i november 1988 namn till SAEF AB. Lars Ljungdahl AB är ett dotterbolag till SÄFs Industri och Byggvaru AB (se separat arkivförteckning) SÄFs Industri och Byggvaru AB bedriver verksamhet vid sågverken i Stöde och Östavall, vid handelsträdgården i Bergsåker, byggvaruavdelningen i Sundsvall och virkesterminalen i Lungvik. Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1987 Styrelseprotokoll
  2 1970 — 1982 Bilagor till styrelse- och AU-protokoll
  3 1976 — 1986 AU-protokoll 1976-1986
  Strukturledningens ledningsgrupp 1979-1980
  4 1977 — 1989 MBL-protokoll 1977-1988
  Fackliga protokoll:
  Handelsklubben 1985-1987
  SIF-klubben 1983-1988
  Produktionskommitténs protokoll 1988-1989
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 A-G
  2 1970 H-R
  3 1970 S-Ö
  4 1971 A-G
  5 1971 H-R
  6 1971 S-Ö
  7 1970 — 1971
  8 1972 A-E
  9 1972 F-N
  10 1972 O-S
  11 1972 T-Ö
  12 1973
  13 1973 A-H
  14 1973 I-R
  15 1973 S
  16 1973 T-Ö
  17 1974 A-D
  18 1974 E-K
  19 1974 L-R
  20 1974 Sa-Sv
  21 1974 Sv-Ö
  22 1974 Norska kunder
  23 1974
  24 1975 A-G
  25 1975 H-N
  26 1975 O-S
  27 1975 T-Ö, A-Ö
  28 1976 A-H
  29 1976 I-R
  30 1976 S
  31 1976 T-Ö
  32 1976 — 1977
  33 1977 A-K
  34 1977 L-Sm
  35 1977 Sn-Ö
  36 1978
  37 1978 A-L
  38 1978 M-S
  39 1978 — 1979 T-Ö 1978, A-Ö 1978-1979
  40 1979 A-H
  41 1979 I-Sk
  42 1979 Sl-Ö, Norska kunder
  43 1980 A-L
  44 1980 M-Ö
  45 1981 A-L
  46 1981 M-Ö
  47 1982 A-R
  48 1982 — 1988 S-Ö 1982, A-Ö 1982-1988
  49 1983 A-R
  50 1983 S-Ö, A-Ö
  51 1983
  52 1983
  53 1984 A-Ö
  54 1984
  55 1984
  56 1985 A-Ö
  57 1985
  58 1985
  59 1986 M-Ö (A-K saknas)
  60 1986
  61 1986
  62 1987
  63 1987 — 1989
  64 1988
  65 1988 N-Ö
  66 1989
  67 1989 S-Ö
  68 1990 A-R
  69 1990 S-Ö
  70 1991
  71 1992
 • Serie F 1: Prislistor och personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1971 Prislistor
  2 1972 Prislistor
  3 1973 Prislistor
  4 1973 Prislistor
  5 1974 Prislistor
  6 1974 Prislistor
  7 1975 Prislistor
  8 1976 Prislistor
  9 1980 — 1981 Prislistor
  10 1982 Prislistor
  11 1970 — 1987 Personuppgifter
  Ansökningsavtal
  12 1970 — 1988 Tjänstegöringsbetyg
  13 1970 — 1972 Personregister
  14 1983 — 1984 Personkort
 • Serie F 2: Disponent Erik Wikners handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1966 — 1974 Sundsvalls Virkesmätningsförening 1966-1974
  Obehandlade ärenden, röstlängder, kallelser,
  föredragningslistor, protokoll, korrespondens,
  cirkulär, utredningar, förslag och PM, statistik,
  årsredovisning, övrigt.
  Sundsvallsutställningen, övriga utställningar 1966-1974, utställningsplan.
  Lantbruks Data AB 1969-1972
  Allmän korrespondens, kurser, konferenser, Kungälv 21-22/1 1971, cirkulär
  2 1962 — 1970 Skogsbrukets Datacentral
  Obehandlade ärenden,stadgar, röstlängder,
  kallelser, föredragslistor, protokoll, korrespondens,
  rapporter, förslag och PM, kostnadsfrågor,
  organisationsschema-plan, årsredovisningar,
  budget, övrigt, utveckling och prognoser
  3 1962 — 1969 SDC:s Redovisningskommitté 1963-1965, protokoll, förslag och PM, kostnadsfrågor.
  SDC:s Kostnadsfördelningskommitté 1963-1968, Kallelser, protokoll, förslag och PM
  SDC:s Lönekommitté 1962-1967, kallelser, protokoll, avtal, personalärenden (löner).
  SDC:s Utvecklingskommitté 1963-1967, kallelser, föredragningslistor, protokoll, korrespondens,
  kalkyler, förslag och PM.
  SDC:s Jaktklubb 1965, korrespondens
  4 1961 — 1970 NCB, obehandlade ärenden
  Bolagsordning (kopia)
  Aktieteckning
  Protokoll
  Korrespondens
  Ramavtal-rotköpsavtal
  Kommunala utredningar
  Industrilånet
  MS området
  Teckningsresultat
  Årsredovisning
  Fabriksplatsen
  Virkesbyten
  Övrigt
  5 1970 — 1978 Västernorrlands och Jämtlands läns Handelskammare:
  Kallelser
  Protokoll
  Korrespondens
  Cirkulär
  Förslag och PM
  Övrigt
  6 1961 — 1969 Fördelningsnämnden i Medelpad:
  Kallelser
  Föredragningslistor
  Protokoll
  Korrespondens
  Förslag och PM
  Konferenser
  Årsredovisningar
  Kommittéutlåtlåtanden
  Ungdomskontrakt
  RLF 1969
  7 1963 — 1970 Fördelningsnämnden 1963-1970
  Obehandlade ärenden
  Kallelser
  Föredragningslistor
  Protokoll
  Korrespondens
  Förslag och PM
  Arbetsgruppen
  Vägfrågor
  Samarbetsfrågor mellan Medelpads och Jämtlands SÄF 1963-1966
  Obehandlade ärenden
  Kallelser
  Protokoll
  Korrespondens
  Utredningar
  Förslag och PM
 • Serie G 1: Årsbokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1976
  2 1977 — 1980
  3 1981 — 1983
  4 1984 — 1988