Salsåkers Ångsågs Aktiebolag, Nordingrå | Årtal: 1878 — 1931

Arkivbildare: Salsåkers Ångsågs Aktiebolag, Nordingrå

Verksamhetsperiod: 1878 — 1931

Historik arkivbildare:

Under åren 1872-1874 försökte grosshandlaren CF Broocman att etablera sig som sågverksägare. Han byggde en ångsåg med två ramar i Saltåker, som Salsåker hette under den tiden. När sågen väl stod färdig var emellertid Broocman konkursmässig och tvingades överlåta sågen till en släkting, grosshandlare Svante Hamberg i Härnösand. Denne ägde tillsammans med köpmannen Mattias Holmberg Forssågen i norra Ångermanland. Salsåkerssågen sköttes för ägarens räkning, först av en inspektor Nauclér och därefter av inspektor Kjerrulf. År 1881 anställdes en ny inspektor, Axel Kjellström från Stockholm, som med kraftfull hand förde fram och utvecklade det lilla sågverket. År 1885 eller 1886 förvärvade Axel Kjellström sågen och bildade Firma Salsåkers Ångsåg-Axel Kjellström. Tillsammans med PJ Hedberg från Örnsköldsvik och JG Sjödén från Sundsvall, ombildade Kjellström år 1892 firman Salsåkers Ångsågs Aktiebolag. År 1899 förvärvades Mäija AB, som brann ner 1913

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Brevkopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1878 — 1880
  2 1880 — 1882
  3 1882 — 1885
  4 1882 — 1891
  5 1886 — 1888
  6 1888 — 1889
  7 1889 — 1890
  8 1890 — 1891
  9 1891 — 1892
  10 1892
  11 1892 — 1893
  12 1893 — 1894
  13 1894
  14 1894 — 1895
  15 1895
  16 1895 — 1896
  17 1896
  18 1896 — 1897
  19 1897 — 1898
  20 1898
  21 1898 — 1899
  22 1899 — 1900
  23 1900
  24 1900 — 1901
  25 1901 — 1902
  26 1902
  27 1902 — 1903
  28 1903 — 1904
  29 1904
  30 1904 — 1905
  31 1905 — 1906
  32 1906 — 1907
  33 1907
  34 1908
  35 1908 — 1909
  36 1909
  37 1910
  38 1910 — 1911
  39 1911 — 1912
  40 1912
  41 1912 — 1913
  42 1912 — 1915 Avser utländska brev
  43 1913 — 1914
  44 1914
  45 1914 — 1915
  46 1915
  47 1915
 • Serie B 2: Disponentens brevkopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1902 — 1903
  2 1903 — 1904
 • Serie B 3: Kopieböcker- fakturor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886 — 1896
  2 1897 — 1904
  3 1906 — 1912
  4 1913 — 1920
  5 1916 — 1917
  6 1920 — 1931
 • Serie B 4: Övriga utgående handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1930 Kopiebok för postanvisningar 1899-1907
  Kopiebok för skeppningsorder 1928-1930
  2 1903 — 1906 Kopiebok innehållande diverse utgående handlingar
  Ekonomiska sammanställningar
  Mantalsuppgifter
  mm
  3 1909 — 1914 Kopiebok innehållande diverse utgående handlingar
  Ekonomiska sammanställningar
  Mantal uppgifter
  mm
 • Serie D 1: Skeppningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1882 — 1888
  2 1889 — 1891
 • Serie D 2: Övriga förteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1887 — 1929 Innehåller dagkladd för mottagna leveranser 1887
  Utlämningskladd 1888
  Arbetsuppgifter för skogs- och diversearbeten 1915
  Förteckning över medellängder vid 1929 års skeppning
 • Serie F 1: Kontraktsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1900
  2 1916
 • Serie G 1: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886
  2 1887
  3 1888
  4 1889
  5 1890
  6 1891
  7 1892
  8 1893
  9 1894
  10 1895
  11 1896
  12 1897
  13 1898
  14 1899
  15 1900
  16 1901
  17 1902
  18 1903
  19 1904
  20 1905
  21 1906
  22 1907
  23 1908
  24 1909
  25 1910
  26 1911
  27 1912
  28 1913
  29 1914
  30 1915
  31 1916
  32 1917
  33 1918
  34 1919
  35 1920
 • Serie G 2: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886 Konceptavräkningsbok
  2 1886
  3 1887
  4 1888
  5 1889
  6 1890
  7 1891
  8 1892
  9 1893
  10 1893 Avser Åbordsavverkningen
  11 1894
  12 1894 Avser Ådalskontoret
  13 1894 Avser skogsavverkningarna
  14 1895
  15 1895 Avser skogsavverkningarna
  16 1896
  17 1896 Avser skogsavverkningarna
  18 1897
  19 1898
  20 1899
  21 1900
  22 1901
  23 1902
  24 1903
  25 1904
  26 1905
  27 1906
  28 1907
  29 1908
  30 1909
  31 1910
  32 1911
  33 1912
  34 1913
  35 1914
  36 1915
  37 1916
  38 1917
  39 1918
  40 1919
  41 1920
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1894
  2 1895
  3 1896
  4 1897
  5 1898
  6 1899
  7 1900
  8 1901
  9 1902
  10 1903
  11 1904
  12 1905
  13 1906
  14 1907
  15 1908
  16 1909
  17 1910
  18 1911
  19 1912
  20 1913
  21 1914
  22 1915
 • Serie G 4: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1885
  2 1886
  3 1887
  4 1888
  5 1889
  6 1890
  7 1891
  8 1892
  9 1893
  10 1894
  11 1894 Avser skogsavverkningen
  12 1895
  13 1895 Avser skogsavverkningen
  14 1896
  15 1896 Avser skogsavverkningen
  16 1897
  17 1898
  18 1899
  19 1900
  20 1901
  21 1902
  22 1903
  23 1904
  24 1905
  25 1906
  26 1907
  27 1908
  28 1909
  29 1910
  30 1911
  31 1912
  32 1913
  33 1914
  34 1915
  35 1916
  36 1917
  37 1918
  38 1919
  39 1920
 • Serie G 5: Avlöningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1883
  2 1886 — 1891
  3 1892
  4 1893
  5 1894
  6 1895
  7 1895
  8 1896
  9 1897
  10 1898
  11 1899
  12 1900
  13 1911
  14 1920 Avser sågen
  15 1920 Avser sågen
  16 1920 Avser sågen
  17 1920 Avser sågen
  18 1920 Avser brädgården
  19 1920 Avser brädgården
  20 1919 — 1920 Avser brädgården