Skellefteå Elektriska Kvarn | Årtal: 1935 — 1996

Arkivbildare: Skellefteå Elektriska Kvarn

Verksamhetsperiod: 1935 — 1996

Historik arkivbildare:

Skellefteå Elektriska Kvarn byggdes år 1926 av Viktor Andersson som drev verksamheten fram till år 1966 då sonen Lennart Andersson övertog kvarnen. Skellefteå Elektriska Kvarn, med tillhörande fastighet såldes 1985 till Skellefteå Kraft AB, men verksamheten fortgick fram till 1992.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1996 Handlingar rörande Västerbottens läns kvarnförening
  Sollebolagen AB
  Statens jordbruksnämnd
  Övriga brev rörande kvarnverksamheten
  2 1938 — 1958 Handlingar rörande fastigheten i kvarteret Vega
  3 1961 — 1995 Handlingar rörande fastigheten i kvarteret Vega
  Byggnadslov 1972
  Mål om skadegörelse på lös egendom ca 1960-1969
  4 1939 — 1985 Inkomna tryckta handlingar såsom informationsblad
  Reklam för teknisk utrustning
  ”Kvarntidningen” 1939, 1950, 1968-1971
  5 1945 — 1972 Diverse
 • Serie F 1: Handlingar rörande driften
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1979 Inventarieförteckningar 1942-1956, 1970-1976
  Revisionsintyg 1930, 1934, 1937
  Specialuppgift till industristatistik 1939, 1946, 1951
  Fakturor, offerter, ritningar, bruksanvisningar och korrespondens rörande teknisk utrustning ca 1950-1979
  2 1960 — 1989 Handlingar rörande spannmålsblandningar
 • Serie F 2: Privata handlingar – Lennart Andersson
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1995 Köpeavtal
  Arrendekontrakt
  hyresavtal rörande kvarnen
  Avgångsbetyg från fortsättningsskolan 1935
  Kvarnskolan i Mariefred 1941-1942
  Kurs i försäljning 1977
  Arbetsansökningar och arbetsintyg ca 1940-1965
  Patentansökningar ca 1935-1952
  Gertrud Tordlers trafikolycka 1977
  Tidningsurklipp ca 1970-1989
  Gratulationer på femtioårsdagen 1971
  Brev ca 1940-1969
  Skisser till brev ca 1980-1995
  Två gruppfoton – Personerna oidentifierade
  2 1940 — 1995 Lennart Anderssons verksamhetstid inom Luleå stifts ungdomsförbund ca 1940-1979
  Körkortstillstånd 1952-1995
  Anna Anderssons födelsedagbok 1940
  3 1940 — 1995 Räkningar
  Brev
  Försäkringar
  Arvskiftet av Viktor Anderssons kvarlåtenskaper och fritidshuset i Bredvik
  Plånbok
  Ransoneringskort
  Almanacka 1942
  Kassabok 1940-1955
  Övrigt
 • Serie F 3: Övrigt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 ”Byggnadslagstiftningen” andra upplagan
  ”Feed Milling” av N.O. Simmon
  Plånboksalmanackor
  Julkort
  2 ”Svenska kvarntermer” av R. Wadström
  ”Kvarnteknisk lärobok” av B. Fischer
  Matrikel över Tempelriddareorden
  Diverse handlingar
  3 Stämplar
  4 Ritningar över kvarnen, fritidshus och diverse
  5 Reklambroschyrer
  6 Diverse ritningar och kartor
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1977 Verksamhetsberättelse 1943-1957
  Räkenskapsutdrag 1966-1977
  Kassabok 1956-1968
  Huvudbok 1942-1956, 1956-1967
  Dagbok 1941-1969
  2 1973 — 1982 Dagbok
  3 1942 — 1989 Inventariebok 1942-1989
  Inköpsjournal 1960-1981
  4 1965 — 1979 In- och utgående fakturor 1969-1979
  Redovisning av utbetald lön 1965, 1970-1979
  5 1942 — 1979 Deklarationer 1942-1979 tillhörande Viktor och Anna Andersson
  Skatteregisterkort 1947-1960
  Diverse räkenskaper
  6 1949 — 1988 Deklerationer, spridda år, tillhöranden Lennart Andersson