Sollefteå Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872

Arkivbildare: Sollefteå Bruk 1848-1872

Verksamhetsperiod: 1848 — 1872

Historik arkivbildare:

Sollefteå Bruk År 1693 byggdes en kronosåg vid Övergårdsåns mynning. Denna kronosåg skulle förse flottan med skeppsvirke. Då älven var farbar för mindre båtar, flyttades en del av tillverkningen vid Graninge bruk hit för att underlätta transporterna. När Lars Fleming (1621-1699) tog över Graninge bruk sökte han en ny plats för en masugn, eftersom transporterna av malm mellan Sollefteå och Graninge var dyra, och valde Sollefteå, där Bruksån har sitt utlopp i Ångermanälven. Då Lars Fleming dog 1699 var det sonen Magnus Fleming (1655-1718) som fick fullfölja sin faders planer. Sollefteå bruk erhöll sina privilegier år 1705 och år 1706 byggdes en masugn. Magnus Fleming dog 1718 och hade inga arvingar som kunde ta över bruksrörelsen så Graninge och Sollefteå bruk såldes 1719 till stockholmsköpmannen Johan Clason (1667-1747). Efter en skrivelse till Bergskollegium om att flytta masugnen till Bollstaåns utflöde istället för att reparera den gjordes så efter bifall och istället uppfördes en stångjärnshammare med två härdar i Sollefteå 1738. Produktionen vid bruket ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner. Ståltillverkningen upphörde 1886 och manufaktursmidet upphörde 1900. I Sollefteå finns idag fabriksbyggnader, arbetarbostäder, timmermagasin och elektricitetsverk kvar efter Graningeverkens verksamhet. Arkiven efter Sollefteå bruk, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1694 och 1914. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1857 — 1870 Fraktbok
  Innehåller uppgifter om utförda frakter åt externa uppdragsgivare
  Smidesrapporter 1864-1867 och 1864-1869
  Försäljningskladd 1864
  2 1867 Dagkladd
  3 1849 — 1872 Diverse handlingar;
  Debetsedlar 1849-1852
  Rapporter över utförda arbeten 1871
  Räkningar och arbetsnotor 1873
  Noteringsböcker för dagsverkskarlar 1849-1872
  Forsedlar (fraktsedlar) 1868-1872;
  Rörande trävaror från Forsse och Knäsjön
  Järnvaror från Bollsta
  Avsänt gods från Graninge Bruk
  Spannmålsleveranser från Härnösand
  Nr 10
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1848 Capitalbok
  2 1848 Journal
  3 1848 Afräkningsbok
  4 1848 Cassabok
  5 1848 Memorial
  6 1849 Capitalbok
  7 1849 Journal
  8 1849 Afräkningsbok
  9 1849 Cassabok
  10 1849 Memorial
  11 1849 Memorial
  12 1850 Capitalbok
  13 1850 Journal
  14 1850 Afräkningsbok
  15 1850 Cassabok
  16 1850 Memorial
  17 1850 Memorial
  18 1851 Capitalbok
  19 1851 Journal
  20 1851 Afräkningsbok
  21 1851 Cassabok
  22 1851 Memorial
  23 1851 Memorial
  24 1852 Capitalbok
  25 1852 Journal
  26 1852 Afräkningsbok
  27 1852 Cassabok
  28 1852 Memorial
  29 1852 Memorial
  30 1853 Capitalbok
  31 1853 Journal
  32 1853 Afräkningsbok
  33 1853 Cassabok
  34 1853 Memorial
  35 1853 Memorial
  36 1854 Capitalbok
  37 1854 Journal
  38 1854 Afräkningsbok
  39 1854 Cassabok
  40 1854 Memorial
  41 1854 Memorial
  42 1855 Capitalbok
  43 1855 Journal
  44 1855 Afräkningsbok
  45 1855 Cassabok
  46 1855 Memorial
  47 1855 Memorial
  48 1856 Capitalbok
  49 1856 Journal
  50 1856 Afräkningsbok
  51 1856 Cassabok
  52 1856 Memorial
  53 1856 Memorial
  54 1857 Capitalbok
  55 1857 Journal
  56 1857 Afräkningsbok
  57 1857 Cassabok
  58 1857 Memorial
  59 1857 Memorial
  60 1858 Capitalbok
  61 1858 Journal
  62 1858 Afräkningsbok
  63 1858 Cassabok
  64 1858 Memorial
  65 1858 Memorial
  66 1859 Capitalbok
  67 1859 Journal
  68 1859 Afräkningsbok
  69 1859 Cassabok
  70 1859 Memorial
  71 1859 Memorial
  72 1860 Capitalbok
  73 1860 Journal
  74 1860 Afräkningsbok
  75 1860 Cassabok
  76 1860 Memorial
  77 1860 Memorial
  78 1861 Capitalbok
  79 1861 Journal
  80 1861 Afräkningsbok
  81 1861 Cassabok
  82 1861 Memorial
  83 1861 Memorial
  84 1962 Capitalbok
  85 1862 Journal
  86 1862 Afräkningsbok
  87 1862 Cassabok
  88 1862 Memorial
  89 1862 Memorial
  90 1863 Capitalbok
  91 1863 Journal
  94 1863 Memorial
  95 1863 Memorial
  96 1864 Capitalbok
  97 1864 Journal
  98 1864 Afräkningsbok
  99 1864 Cassabok
  100 1864 Memorial
  101 1864 Memorial
  102 1865 Capitalbok
  103 1865 Journal
  104 1865 Afräkningsbok
  105 1864 — 1868 Cassaböcker
  1864-1865 och 1866-1868
  106 1865 Memorial
  107 1865 Memorial
  108 1866 Capitalbok
  109 1866 Journal
  110 1866 Afräkningsbok
  111 1866 Cassabok
  112 1866 Memorial
  113 1866 Memorial
  114 1866 Memorial
  115 1867 Capitalbok
  116 1867 Journal
  117 1867 Afräkningsbok
  118 1867 Cassabok
  119 1867 Cassabok
  120 1867 Memorial
  121 1867 Memorial
  122 1868 Capitalbok
  123 1868 Capitalbok
  124 1868 Journal
  125 1868 Afräkningsbok
  126 1868 Cassabok
  127 1868 Memorial
  128 1868 Memorial
  129 1868 — 1869 Memorial
  130 1869 Capitalbok
  131 1869 Journal
  132 1869 Afräkningsbok
  133 1869 Cassabok
  134 1869 Memorial
  135 1870 Journal
  136 1870 Cassabok
  137 1870 Memorial
  138 1870 Memorial
  139 1871 Memorial
  140 1872 Capitalbok
  141 1872 Journal
  142 1872 Afräkningsbok
  143 1872 Cassabok
  144 1872 Memorial
  145 1873 Journal
  146 1873 Cassabok
 • Serie G 2: Dagsverksextrakt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1861 — 1871
 • Serie G 3: Uttagsböcker för spannmål och saltvaror
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1852 — 1893