Sollefteå Bruk 1873-1914 | Årtal: 1873 — 1914

Arkivbildare: Sollefteå Bruk 1873-1914

Verksamhetsperiod: 1873 — 1914

Historik arkivbildare:

Sollefteå Bruk År 1693 byggdes en kronosåg vid Övergårdsåns mynning. Denna kronosåg skulle förse flottan med skeppsvirke. Då älven var farbar för mindre båtar, flyttades en del av tillverkningen vid Graninge bruk hit för att underlätta transporterna. När Lars Fleming (1621-1699) tog över Graninge bruk sökte han en ny plats för en masugn, eftersom transporterna av malm mellan Sollefteå och Graninge var dyra, och valde Sollefteå, där Bruksån har sitt utlopp i Ångermanälven. Då Lars Fleming dog 1699 var det sonen Magnus Fleming (1655-1718) som fick fullfölja sin faders planer. Sollefteå bruk erhöll sina privilegier år 1705 och år 1706 byggdes en masugn. Magnus Fleming dog 1718 och hade inga arvingar som kunde ta över bruksrörelsen så Graninge och Sollefteå bruk såldes 1719 till stockholmsköpmannen Johan Clason (1667-1747). Efter en skrivelse till Bergskollegium om att flytta masugnen till Bollstaåns utflöde istället för att reparera den gjordes så efter bifall och istället uppfördes en stångjärnshammare med två härdar i Sollefteå 1738. Produktionen vid bruket ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner. Ståltillverkningen upphörde 1886 och manufaktursmidet upphörde 1900. I Sollefteå finns idag fabriksbyggnader, arbetarbostäder, timmermagasin och elektricitetsverk kvar efter Graningeverkens verksamhet. Arkiven efter Sollefteå bruk, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1694 och 1914. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1881 — 1899
  2 1882 — 1909 Kopiebok
  Korrespondens 1882-1896, 1906-1909
  3 1886 — 1903 Kopiebok
  Förvaltaren Joh. Johanssons utgående korrespondens
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893 — 1903 Handlingar angående installation av elektrisk belysning samt om elverkets underhåll 1893-1903
  Inehåller bland annat diverse korrespondens i ämnet, samt förteckningar över ”ljusabonnenter vid Sollefteå Bruks Elektricitetsverk” 1900-1901
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1870 Capitalbok
  2 1870 Afräkningsbok
  3 1871 Capitalbok
  4 1871 Journal
  5 1871 Afräkningsbok
  6 1871 Cassabok
  7 1871 Memorial
  8 1871 Memorial
  9 1873 Capitalbok
  10 1873 Afräkningsbok
  11 1873 Memorial
  12 1874 Capitalbok
  13 1874 Journal
  14 1874 Afräkningsbok
  15 1874 Kassabok
  16 1874 Memorial
  17 1874 Memorial
  18 1875 Capitalbok
  19 1875 Journal
  20 1875 Afräkningsbok
  21 1875 Cassabok
  22 1875 Memorial
  23 1875 Memorial
  24 1876 Kapitalbok
  25 1876 Journal
  26 1876 Afräkningsbok
  27 1876 Kassabok
  28 1876 Memorial
  29 1876 Memorial
  30 1877 Kapitalbok
  31 1877 Journal
  32 1877 Afräkningsbok
  33 1877 Kassabok
  34 1877 Memorial
  35 1877 Memorial
  36 1878 Kapitalbok
  37 1878 Journal
  38 1878 Afräkningsbok
  39 1878 Kassabok
  40 1878 Memorial
  41 1878 Memorial
  42 1879 Kapitalbok
  43 1879 Journal
  44 1879 Afräkningsbok
  45 1879 Kassabok
  46 1879 Memorial
  47 1879 Memorial
  48 1880 Capitalbok
  49 1880 Journal
  50 1880 Afräkningsbok
  51 1880 Cassabok
  52 1880 Memorial
  53 1880 Memorial
  54 1881 Capitalbok
  55 1881 Journal
  56 1881 Afräkningsbok
  57 1881 Cassabok
  58 1881 Memorial
  59 1881 Memorial
  60 1882 Capitalbok
  61 1882 Journal
  62 1882 Afräkningsbok
  63 1882 Cassabok
  64 1882 Memorial
  65 1882 Memorial
  66 1883 Capitalbok
  67 1883 Journal
  68 1883 Afräkningsbok
  69 1883 Cassabok
  70 1883 Memorial
  71 1883 Memorial
  72 1884 Kapitalbok
  73 1884 Journal
  74 1884 Afräkningsbok
  75 1884 Cassabok
  76 1884 Memorial
  77 1884 — 1885 Cassakladd
  78 1885 Capitalbok
  79 1885 Journal
  80 1885 Afräkningsbok
  81 1885 Cassabok
  82 1885 Memorial
  83 1886 Capitalbok
  84 1886 Journal
  85 1886 Afräkningsbok
  86 1886 Cassabok
  87 1887 Capitalbok
  88 1887 Journal
  89 1887 Afräkningsbok
  90 1887 Cassabok
  91 1887 — 1889 Cassakladd
  92 1888 Kapitalbok
  93 1888 Journal
  94 1888 Afräkningsbok
  95 1888 Kassabok
  96 1889 Capitalbok
  97 1889 Journal
  98 1889 Afräkningsbok
  99 1889 Kassabok
  100 1890 Capitalbok
  101 1890 Journal
  102 1890 Afräkningsbok
  103 1890 Kassabok
  104 1890 Memorial
  105 1891 Capitalbok
  106 1891 Journal
  107 1891 Afräkningsbok
  108 1891 Kassabok
  109 1891 Memorial
  110 1892 Capitalbok
  111 1892 Journal
  112 1892 Afräkningsbok
  113 1892 Kassabok
  114 1892 Memorial
  115 1893 Capitalbok
  116 1893 Journal
  117 1893 Afräkningsbok
  118 1893 Kassabok
  119 1893 Memorial
  120 1894 Capitalbok
  121 1894 Journal
  122 1894 Afräkningsbok
  123 1894 Kassabok
  124 1895 Capitalbok
  125 1895 Journal
  126 1895 Afräkningsbok
  127 1895 Kassabok
  128 1895 Kassakladd
  129 1896 Kapitalbok
  130 1896 Journal
  131 1896 Afräkningsbok
  132 1896 Kassabok
  133 1896 Kassakladd
  134 1896 — 1897 Memorial
  135 1897 Kapitalbok
  136 1897 Journal
  137 1897 Afräkningsbok
  138 1897 Kassabok
  139 1898 Kassakladd
  140 1898 — 1900 Memorial
  141 1899 Kapitalbok
  142 1899 Journal
  143 1899 Afräkningsbok
  144 1899 Kassabok
  145 1899 Kassakladd
  146 1900 Kapitalbok
  147 1900 Journal
  148 1900 Journal
  149 1900 Afräkningsbok
  150 1900 Kassabok
  151 1900 Kassakladd
  152 1901 Kapitalbok
  153 1901 Journal
  154 1901 Afräkningsbok
  155 1901 Kassabok
  156 1901 Kassakladd
  157 1902 Kapitalbok
  158 1902 Journal
  159 1902 Afräkningsbok
  160 1902 Kassabok
  161 1903 Kapitalbok
  162 1903 Journal
  163 1903 Afräkningsbok
  164 1903 Kassabok
 • Serie G 2: Dagsverksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1852
  2 1853
  3 1854
  4 1855
  5 1856
  6 1857
  7 1858
  8 1859
  9 1860
  10 1861
  11 1862
  12 1863
  13 1864
  14 1865
  15 1866
  16 1867
  17 1868
  18 1869
  19 1870
  20 1871
  21 1872
  22 1873
  23 1874
  24 1875
  25 1876
  26 1877
  27 1878
  28 1879
  29 1880
  30 1881
  31 1882
  32 1883
  33 1884
  34 1885
  35 1886
  36 1887
  37 1888
  38 1889
  39 1889 — 1891
  40 1890
  41 1891
  42 1893
 • Serie G 3: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1874 — 1902 Accordsbok för jordbruket 1874 – ca 1885
  Accordsbok för jordbruket 1890
  Avlöningslista för september 1902
  2 1884 — 1890 Stångjärnstillverkningen
  3 1895 — 1899 Timmerjournal
  4 1895 (1893) Utlämningsjournal för mejeriet
  5 1895 Mejerijournal
  6 1896 Mejerijournal
  7 1900 Mejerijournal
  8 1901 Mejerijournal
  9 1902 Mejerijournal
  10 1895 Profmjölkningsjournaler
  Innehåller uppgifter om härstamning och mjölkning för enskilda kor
  11 1896 Profmjölkningsjournaler
  Innehåller uppgifter om härstamning och mjölkning för enskilda kor
  12 1897 — 1901 Profmjölkningsjournaler
  Innehåller uppgifter om härstamning och mjölkning för enskilda kor
  13 1895 Bokslutsuppgifter
  15 1903 Räkenskapsbok som ”visar brukets andel i vinsten” för november och december
  16 1894 — 1899 Bokslut 1894
  Kassabok 1899
  Innehåller även utdrag ur protokoll från Sollefteå fattigvårdsstyrelse, samt enstaka protokoll efter bruksfattigvårdsstyrelsen från 1840-, 1850- och 1860-talen.
  Sollefteå Bruk hade enskild fattigvård
  17 1912 Fodringar vid Sollefteå Bruk
  18 1913 — 1914 Konceptkassabok
  Märkt Sollefteå Bruk
 • Serie G 4: Kassaverifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1892 — 1895
  2 1897
  3 1898 — 1899
  4 1901