Styrnäs Elektriska AB | Årtal: 1932 — 1958

Arkivbildare: Styrnäs Elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1932 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1951 Protokoll vid bolagsstämma 30 juni 1950
  Styrelseberättelse 30 april 1951
  Återfinns i volym G1:1
 • Serie F 1: Abonentförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944
  2 1945 — 1946
  3 1946 — 1947
  4 1947 — 1948
  5 1948 — 1949
  6 1949
  7 1950
  8 1951
  9 1952
  10 1953
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1954 Huvudböcker 1941-1943 och 1950-1954, 1950-års huvudbok innehåller även
  styrelseberättelse 30 april 1951 och protokoll vid bolagsstämma 30 juni 1950
  2 1944 — 1945
  3 1945 — 1948
  4 1948 — 1950
  5 1951 — 1958 Huvudböcker 1951 och 1955-1958
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1940
  2 1941
  3 1942
  4 1943
  5 1944 — 1945
  6 1945 — 1946
  7 1946 — 1947
  8 1947 — 1948
  9 1948 — 1949
  10 1949 — 1950
  11 1950
  12 1951
  13 1952
  14 1953
  15 1954
  16 1955
  17 1956
  18 1957
  19 1958
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1958 Inventeringsböcker 1932-1958
  Avräkningssböcker 1940-1941