Sundsvalls Cityförening | Årtal: 1968 — 1971

Arkivbildare: Sundsvalls Cityförening

Verksamhetsperiod: 1968 — 1971

Historik arkivbildare:

Finns ingen information om när föreningen bildades, men före 1969 hette föreningen Storgatans Affärsmäns Förening. Ändamålet var att främja affärsverksamheten i Sundsvalls centrum. Den 25 november 1969 ändrades namnet till Sundsvalls Cityförening, vilken är verksam än i dag. Historiken är utredd och skriven av Christer Berglund

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Föreningens protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1971
 • Serie A 2: Styrelsens protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie A 3: Arbetsutskottets protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie G 1: Räkenskapshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning