Sundsvalls Ölbryggeri AB | Årtal: 1858 — 1933

Arkivbildare: Sundsvalls Ölbryggeri AB

Verksamhetsperiod: 1858 — 1933

Historik arkivbildare:

Sundsvalls Ölbryggeri AB grundades år 1858. Bland stiftarna av bolaget märks främst André Oscar Wallenberg (1816-1886), som två år tidigare grundat Stockholms Enskilda Bank som skulle bli grundare till Wallenbergimperiet. Ändamålet var att ”uti och vid stapelstaden Sundsvall åstadkomma tillverkning af allehanda maltdrycker för att till billigt pris kunna hålla allmänheten nämnde artiklar tillhanda”. Den 5 november 1858 framställdes bolagets första brygd av 12 tunnor malt, vilket gav ca 1.200 kannor öl. Verksamheten var inte helt bekymmersfri: Inför bolagsstämman i augusti 1867 konstaterades att föregående års dåliga resultat föranledde en väsentlig reorganisation av bryggeriets ekonomi. Den 30 september samma år uppges att det inte finns några pengar i kassan. (10 år senare hade man en aktieutdelning på 10%). För att kunna höja produktionsförmågan i bolaget beslöt man år 1889 att utvidga lokalerna och skaffa ytterligare maskiner och inventarier. År 1890 konstaterades en tilltagande konkurrens, och två år senare, den 2 februari 1892, avskedades bryggmästaren C A Carlsson, då han bildat ett nytt bryggeribolag i Sundsvall (Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan), i vilket han själv var delägare. År 1910 diskuterades i styrelsen ett samarbete eller en eventuell sammanslagning med just Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan och samma år föreslogs på bolagstämman att förhandlingar skulle upptagas med stadens övriga bryggerier. Ett år senare framlades på bolagsstämman en redogörelse över förhandlingarna, och resultatet blev: fortsatta undersökningar. I samband med beslut om en 7%-ig aktieutdelning på 1912 meddelade styrelsen dock att man inte längre ansåg en sammanslagning fördelaktig. Vid återupptagna utredningar 1917 rörande en sammanslagning av stadens bryggerier till ett bolag och tillföljd därav nedläggning av driften vid ett bryggeri, beräknade Sundsvalls Ölbryggeri AB år 1918 kunna göra en besparing på ca kr. 104.000:–. I denna summa ingick ett belopp på kr. 5.000:– utgörande inbesparing av ”öl till personalen”. Som en jämförelse kan nämnas beräknade besparingar på avläningar kr. 50.000:–, hästar kr. 15.000:– och representation kr. 1.500:–. År 1919 genomfördes också en sammanslagning i och med att Sundsvalls Ölbryggero AB tillsammans med Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan inköpte Grönborgs Bryggeri AB. Delar av driften överfördes till Sundsvalls Ölbryggeri AB. I november 1927 överenskom Sundsvalls Ölbryggeri AB (”med stöd av samtal styrelseledamöterna emellan”) och Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan att bilda ett bolag för att uppföra ett svagdricksbryggeri med ett aktiekapital på kr. 100.000:–. Motivet för beslutet var att man dels ville möta en besvärande konkurrens från redan befintliga svagdricksbryggerier, dels ville förekomma uppkomsten av nya företag i denna bransch. Namnet på bolaget bestämdes till Aktiebolaget Svagdricksbryggeriet. För att underlätta bolagets verksamhet redan från början hade man köpt upp två mindre svagdricksbryggerier på Skönsberg. Vid bolagsstämman den 30 oktober 1930 (då Sundsvalls Bryggeri AB var under bildande) beslöts dels om ändring av bolagets firmanamn till AB Sundsvalls Ölbryggeris Intressenter, dels att bolaget skulle träda i likvidation.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Direktionens Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 — 1871 Med register över aktieägare
 • Serie A 2: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 — 1930 Bolagsordning 1858, 1888, 1926
  Bilagor 1909, 1912, 1915, 1925
  Styrelseprotokoll 1882-1918
  Styrelse- och revisionsberättelser 1858-1930
  2 1877 — 1912 Styrelseprotokoll 1878-1913
  3 1913 — 1927 Styrelseprotokoll 1913-1927
  4 1928 — 1930 Styrelseprotokoll 1928-1930
 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 — 1860 31/7 1858 – 23/1 1860 Med register
  2 1860 — 1861 23/1 1860 – 25/ 1861 Med register
 • Serie D 1: Aktieregisterböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  u.å. Register över aktieägare, se A1:1
  1 1912 — 1923 Inregistrerade 1912-1923. Nr 1-300. Med register
  2 u.å. Nr 1-450. Med register
  3 u.å. Nr 1-6750. Med register
 • Serie D 2: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1908
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1855 — 1933 Handlingar angående sammanslagning av bryggerierna i Sundsvall 1909-1921
  Kontrakt med Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan 1918-1933
  Förslag till anläggande av buteljglasbruk 1920-1921
  Fastighetshandlingar; avseende tomterna nr 52, 55, 259, 353, 357 och 359, 1855-1902
  Synehandling1857
  Aktiebrev, ej tecknade, 1888
  Flasketiketter
 • Serie F 2: Löne- och arbetsavtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1905 Lönereglering, se Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan F3:1
  1907 — 1909 Löne- och arbetsavtal, se Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan F3:1
  1922 Förslag till kollektivavtal, se Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan F3:1
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1860 — 1861 1860 – 31/5 1861
 • Serie G 2: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858
 • Serie G 3: Kundreskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 1/1-31/5
  2 1858 1/6-17/8
  3 1860 — 1861
 • Serie G 4: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 1/1-17/8
  2 1858 — 1859 18/8 1858 – 31/5 1859
  3 1860 — 1861 1/6 1860 – 31/5 1861
 • Serie G 5: Kassakladdar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1860 — 1861 1/6 1860 – 31/5 1861
 • Serie G 6: Dagkladdar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1858 — 1859 18/8 1858 – 31/5 1859
  Memorial
  2 1860 — 1861 1/6 1860 – 31/5 1861
  3 1861 — 1862 1/6 1861 – 31/5 1862
 • Serie K 1: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 Fotoalbum från Rostock, Tyskland