Sundsvalls stads brandstodskommitté för städernas bolag | Årtal: 1887 — 1888

Arkivbildare: Sundsvalls stads brandstodskommitté för städernas bolag

Verksamhetsperiod: 1887 — 1888

Historik arkivbildare:

Upprättat vid Sundsvalls stads stora brand i juni 1888.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll med skaderapporter
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1887 — 1888 1-164
    2 1887 — 1888 165-364