Sundsvallsbanken | Årtal: 1864 — 1985

Arkivbildare: Sundsvallsbanken

Verksamhetsperiod: 1864 — 1985

Historik arkivbildare:

Sundsvalls enskilda bank grundades 1864 i Sundsvall. Redan 1869 öppnades en filial i Östersund, 1872 en i Hudiksvall och 1873 öppnades ett avdelningskontor i Stockholm. Utvecklingen fortsatte och så småningom hade banken filialer och kommissionskontor över hela Norrland. I början av 1960-talet ändrades namnet till Sundsvallsbanken. År 1985 gick man samman med Upplandsbanken och ändrade namn till Nordbanken. I slutet av 1980-talet förenades Nordbanken och PK-Banken under namnet Nordbanken. Ytterligare information om Sundsvallsbanken kan erhållas ur bankens jubileumshistorik ”Sundsvallsbanken 1864-1964”.

Innehållsförteckning: