Sundsvallsbanken, Ljusdal | Årtal: 1914 — 1949

Arkivbildare: Sundsvallsbanken, Ljusdal

Verksamhetsperiod: 1914 — 1949

Historik arkivbildare:

Banken erhöll sin första oktroj av Kungl. Maj:t den 18 juni 1864 och började följande år sin verksamhet under namnet Sundsvalls Enskilda Bank, vilket i samband med bankens ombildning från solidariskt bankbolag till bankaktiebolag år 1934 förändrades till Sundsvalls Enskilda Bank Aktiebolag. Bolagsordning 19 oktober 1956 fastställdes namnet utan ”aktiebolag”. Banken gick samman med Upplandsbanken 198? under namnet Nordbanken. Banken har övertagit följande banker: År 1869 Filialbanken i Östersund, 1875 Filialbanken i Sundsvall, 1911 AB Sollefteå Folkbank bildad 1896, 1914 AB Ljusdals Folkbank som bildades 1899, 1917 AB Hudiksvalls bank bildad 1889, 1919 Torsåkers Spar- och Diskontokassa, som under namn av Torsåkers Folkbank började sin verksamhet 1898, 1921 AB Nylands Folkbank som bildades 1903 och 1922 AB Bollnäs Folkbank bildad 1894. Det första avdelningskontoret öppnades i Stockholm 1865, i Östersund 1869, Örnsköldsvik 1877 och Ånge 1885.

Innehållsförteckning: