Sundsvallsbryggerier AB | Årtal: 1951 — 1974

Arkivbildare: Sundsvallsbryggerier AB

Verksamhetsperiod: 1951 — 1974

Historik arkivbildare:

I och med samgåendet mellan Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan och Sundsvalls Bryggeri AB, så bildades Sundsvallsbryggerier AB. Drigten vid Sundsvalls Bryggeri AB nedlades år 1951 och verksamheten överflyttades till Bryggeriaktiebolaget Nordstjernans anläggning. Sundsvalls Bryggeri AB kvarstod till år 1956 endast som s k försvarsbryggeri. Sundsvallsbryggerier AB fortsatte sin bryggeriverksamhet till år 1872/1973, då företaget övertogs av Prippkoncernen. Den byggde ut anläggningen och verksamheten drivs vidare. De handlingar som levererats ur Sundsvallsbryggerier AB:s arkiv består endast av räkenskapsmaterial – däribland två kompletta serier av kassaböcker och dagböcker. Dessa har till övervägande del förts i dubbla volymer under samma tidsperiod, med udda månader separerade från jämna månader. Förmodligen kan detta förklaras som en revisionsunderlättande åtgärd för att undvika försening i den löpande bokföringen under den tid revisionen pågick.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1965 Revisionsrapport för räkenskapsår
  2 1965 — 1972 Revisionsrapport för räkenskapsår 1965-1969
  Rapport för räkenskapsår 1969-1972
  3 1950 — 1974 Årsredovisning och revisionsberättelser 1950-1974
  Revisionsrapport beträffande koncernens verksamhet 1964-1966
  P.M. rörande granskning av räkenskaperna för verksamhetsåren 1951-1954, samt förslag till bokslut den 30 september 1952-1954
  P.M. över utsända saldobesked den 30 september 1956
  Förslag till ändringar i äganderättsförhållanden och interna mellanhavanden inom Sundsvallsbanken AB-koncernen 1961
  Självkosnadskalkyl för år 1953-1954, 1959-1960
  4 1958 — 1968 Inventarium
  5 1969 — 1973 Inventarium
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1976 Markarbeten
  2 1951 — 1961 Garagebyggnad, ritningar och diverse handlingar 1960-1961
  Protokolls- och anteckningsbok för ångpanna 1951
  3 1967 Lagerkällareritningar
  Brygghusritningar, ombyggnad
  Ventilation
  Diverse ritningar med handlingar
  4 1937 — 1960 — tal Snickaren
  Hjorten
  Rapport 30/9-1937
  Handlingar rörande försäljning med Skellefteå Ångbryggeri AB och Västerbottensbryggerier AB 1960-tal
  Diverse
  5 1855 — 1933 Lagfartsbevis och tomtkartor 1886-1933
  Diverse 1930-tal
  Handlingar rörande köp av Hammarbergska Gården 1855-1886
  6 Diverse ritningar och handlingar
  7 Diverse ritningar och handlingar
  8 Diverse ritningar och handlingar
  9 Diverse ritningar och handlingar
  10 Diverse ritningar och handlingar
  11 1930 — 1978 Gamla skuldebrev och inteckningar 1956-1971
  Avräkningsnotor (fondaffärer) 1941-1952
  Fondnotor 1930-1978
  Bortskrivna fordringar 1961-1972
  Övertidsjournal 1970
  12 u.å. Bokföringsorder
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1952
 • Serie G 2: Kapitalböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1963
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1952 — 1962 Se G4:1-20
  1 1951 — 1952 1
  1/10 1951 – 6/10 1952
  2 1952 2
  2/1 – 2/10
  3 1962 — 1963 1 – endast jämna månader
  1/10 1962 – 31/8 1963
  4 1962 — 1963 2 – endast udda månader
  1/11 1962 – 30/9 1963
  5 1963 — 1964 1 – endast jämna månader
  1/10 1963 – 31/8 1964
  6 1963 — 1964 2 – endast udda månader
  1/11 1963 – 30/9 1964
  7 1964 — 1965 1 – endast jämna månader
  1/10 1964 – 31/8 1965
  8 1964 — 1965 2 – endast udda månader
  1/11 1964 – 30/9 1965
  9 1965 — 1966 1 – endast jämna månader
  1/10 1965 – 31/8 1966
  10 1965 — 1966 2 – endast udda månader
  1/11 1965 – 30/9 1966
  11 1966 — 1967 1 – endast jämna månader
  1/10 1966 – 31/8 1967
  12 1966 — 1967 2 – endast udda månader
  1/11 1966 – 30/9 1967
  13 1967 — 1968 1 – endast jämna månader
  1/10 1967 – 31/8 1968
  14 1967 — 1968 2 – endast udda månader
  1/11 1967 – 30/9 1968
  15 1968 — 1969 1 – endast jämna månader
  1/10 1968 – 31/8 1969
  16 1968 — 1969 2 – endast udda månader
  1/11 1968 – 30/9 1969
  17 1969 — 1970 1 – endast jämna månader
  1/10 1969 – 31/8 1970
  18 1969 — 1970 2 – endast udda månader
  1/11 1969 – 30/9 1970
  19 1970 — 1971 1 – endast jämna månader
  1/10 1970 – 31/8 1971
  20 1970 — 1971 2 – endast udda månader
  1/11 1970 – 30/9 1971
  21 1971 — 1972 1 – endast jämna månader
  1/10 1971 – 31/8 1972
  22 1971 — 1972 2 – endast udda månader
  1/11 1971 – 30/9 1972
  23 1972 — 1973 1 – endast jämna månader
  1/10 1972 – 31/8 1973
  24 1972 — 1973 2 – endast udda månader
  1/11 1972 – 30/9 1973
  25 1973 — 1974 1 – endast jämna månader
  1/10 1973 – 31/8 1974
  26 1973 — 1974 2 – endast udda månader
  1/11 1973 – 30/9 1974
 • Serie G 4: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1953 A – endast jämna månader
  1/10 1952 – 31/8 1953
  2 1952 — 1953 B – endast udda månader
  1/11 1952 – 30/9 1953
  3 1953 — 1954 A – endast jämna månader
  1/10 1953 – 31/8 1954
  4 1953 — 1954 B – endast udda månader
  1/11 1953 – 30/9 1954
  5 1954 — 1955 A – endast jämna månader
  1/10 1954 – 31/8 1955
  6 1954 — 1955 B – endast udda månader
  1/11 1954 – 30/9 1955
  7 1955 — 1956 A – endast jämna månader
  1/10 1955 – 31/8 1956
  8 1955 — 1956 B – endast udda månader
  1/11 1955 – 30/9 1956
  9 1956 — 1957 A – endast jämna månader
  1/10 1956 – 31/8 1957
  10 1956 — 1957 B – endast udda månader
  1/11 1956 – 30/9 1957
  11 1957 — 1958 A – endast jämna månader
  1/10 1957 – 31/8 1958
  12 1957 — 1958 B – endast udda månader
  1/11 1957 – 30/9 1958
  13 1958 — 1959 A – jämna månader + september omf.
  1/10 1958 – september 1959
  14 1958 — 1959 B – endast udda månader
  1/11 1958 – 30/9 1959
  15 1959 — 1960 A – jämna månader + september omf.
  1/10 1959 – september 1960
  16 1959 — 1960 B – endast udda månader
  1/11 1959 – 30/9 1960
  17 1960 — 1961 A – jämna månader + september omf.
  1/10 1960 – september 1961
  18 1960 — 1961 B – endast udda månader
  1/11 1960 – 30/9 1961
  19 1961 — 1962 A – jämna månader + september omf.
  1/10 1961 – september 1962
  20 1961 — 1962 B – endast udda månader
  1/11 1961 – 30/9 1962
  21 1962 — 1963 1/10 1962 – 30/9 1963
  22 1963 — 1964 1/10 1963 – 30/9 1964
  23 1964 — 1965 1/10 1964 – 30/9 1965
  24 1965 — 1966 1/10 1965 – 30/9 1966
  25 1966 — 1967 1/10 1966 – 30/9 1967
  26 1967 — 1968 1/10 1967 – 30/9 1968
  27 1968 — 1969 1/10 1968 – 30/9 1969
  28 1969 — 1972 1/10 1969 – 30/9 1972
  29 1972 — 1974 September 1972 – september 1974
 • Serie G 5: Aktiebrev
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1964 Nr 1 – 5000
  2 1964 Nr 5001 – 6600
  3 1964 Nr 6601 – 9000
  4 1964 Aktiekuponger nr 22 – 40 till aktiebrev 1 – 6385
  5 1964 Aktiekuponger nr 22 – 40 till aktiebrev 6386 – 9000
 • Serie K 1: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  u.å. Exteriör- och interiörbilder från bryggeriet, se Sundsvalls Bryggeri AB, vol. K1:1
 • Serie Ö 1: Övriga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 u.å. Flasketiketter
  2 u.å. Flasketiketter