Svenska Aluminiumkompaniet, AB | Årtal: 1824 — 1973

Arkivbildare: Svenska Aluminiumkompaniet, AB

Verksamhetsperiod: 1824 — 1973

Historik arkivbildare:

Bolaget var dotterbolag till Svenska Metallverken AB och bildades 1934. Bolaget idkade tillverkning av och handel med metaller och elektrokemiska produkter samt drev annan därmed förenlig verksamhet. Tillverkningen av råaluminium var placerad i Kubikenborg, Sundsvall och omsmältning av aluminiumskrot i Månsbo, Avesta. Bolaget bytte 1971 namn till Gränges Aluminium AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1967 Anteckningar från driftskonferenser
  Vecko-PM
  2 1965 — 1968 Från Företagsnämnden
 • Serie B 1: Utgående skrivelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941
  2 1942 — 1947
  3 1947
 • Serie B 2: Verksamhetsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1957
 • Serie B 3: Kallelser till bolagsstämmor och styrelsemöten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1969
 • Serie D 1: Utrustnings- och reservdelsförteckning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1963
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1953, 1964
  2 1962 Offerter
 • Serie F 1: Ledningsgruppens handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1966 Diverse korrespondens 1952-1954, 1966
  Rapporter 1964-1966
  Korrespondens 1965-1966
  2 1964 — 1971 Korrespondens rörande Metallverken
  3 1965 — 1971 Verksamhetsberättelser jämte underlag
  4 1967 — 1971 Rapporter rörande Avesta (Månsbo)
  5 1967 — 1971 Korrespondens mm rörande Avesta
  6 1967 — 1971 Korrespondens, konferenser mm rörande Metallverken
  7 1968 — 1971 Korrespondens, rapporter mm rörande försäljning (Stockholmskontoret)
  8 1969 — 1973 Långtidsprognoser, ekonomi, ledningsgruppens sammanträden
 • Serie F 2: Handlingar angående Sundsvallsverken
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 (1824) — 1947 Utredningar angående aluminiumets historia (1824)-1947
  Handlingar angående fastigheten Stora Kumo 1847-1947
  Rapporter från Holmestrand angående byggandet av oxidfabrik i Sverige 1940
  2 1940 — 1941 Undersökningar och underhandlingar angående byggandet av oxidfabrik i Sverige 1940-1941
  Byggnadsprogram för aluminiumoxidfabriken i Sundsvall (Kubikenborg) 1941
  3 1941 — 1942 Handlingar angående elekrisk utrustning för Sundsvallsfabriken 1941-1942
  Handlingar angående nybyggnad av gjuteri, elektrolyshall II och likriktarrestation (orginalkoncept) u.å.
  4 1948 — 1963 Kostnadsberäkningar och anläggningskostnader för utbyggnad av Sundsvallsfabriken 1948-1955
  Beskrivning och material-förteckning över VVS inom om och nybyggnad av Sundsvallsriken (Kubikenborg) 1952
  Handlingar rörande kajanläggningen 1956-1963
  5 1957 — 1964 Byggnadsfrågor inklusive vägförbättringar och spännbetong 1957-1964
  Offert på kvarn för malning av petroleumskoks (med ritningar från 1930) 1961-1962
  6 1961 — 1963 Generellt angående utbyggnad av Sundsvallsverken 1961-1963
  Anläggningsmeddelanden, skisser, protokoll, tidsplaner och monteringsrapporter rörande samma 1961-1963
  7 1961 — 1966 Generellt om Vattendomstolen, Vatteninspektionen och Sundsvalls stad i samband med utbyggnad av Sundsvallsverken 1961-1964
  Informationssammanträden angående Sundsvallsverkens utbyggnad 1961-1966
  Jämte informationssammanträde 1 angående ombyggnad av Månsbo 1963
  8 1962 — 1963 Offerter angående transportör och kross för förkrossning av petroleumkoks 1962
  Generellt om byggnadstillstånd 1962-1963
  9 1962 — 1964 Byggmötesprotokoll jämte bilagor angående utbyggnad av Sundsvallsverken 1962-1963
  Handlingar angående kajanläggningen jämte entreprenadkontrakt (med ritningar 1941, 1941) 1963-1964
  Anbudshandlingar, byggnadsbeskrivningar och kostnadsredovisningar för nytt kontor, elverkstad och förråd 1964
 • Serie F 3: Handlingar angående Månsboverket
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1968 Entreprenadkontrakt för uppförande av villor i kvarteren Skoglunda, Högbo och Grytnäs jämte ritningar 1947
  Handlingar angående ombyggnad av Månsbo till omsmältverk 1963-1966
  Förslag till utbyggnad av Månsboverket 1967-1968
  2 1968 — 1969 Handlingar angående utbyggnad av Månsboverket:
  Markfrågor
  Byggmöten
  Layautsammanträden
  3 1968 — 1970 Byggnadsansökan och byggnadslov rörande utbyggnad, Etapp B 1968-1969
  Lokaliseringsärenden och anläggningsrapporter 1968-1970
  PM rörande skrotförsörjning 1969 med kronologiskt protokoll över experimentugn
  nummer 15 med brända elektroder 1942
  Anläggningsspecifikationer 1945-1953
 • Serie F 4: Handlingar angående försäljningsfrågor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1939 Kontrakt, avtal, korrespondens mm rörande försäljning till Svenska Metallverken, Finspongs Metallverk med flera
  2 1938 — 1971 Handlingar rörande försäljning i Sverige 1938-1939
  Försäljningsrapporter 1965-1968
  Försäljningsfrågor 1966-1967
  Inrikes försäljning och export 1968-1971
 • Serie F 5: Handlingar angående energitillförsel
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1962 Underhandlingar med Hammarforsens Kraft AB 1947-1955
  PM om kraftkontrakt 1947-1962
  Kraftkontrakt nummer 4 1949-1950
  Underhandlingar med Vattenfall 1934-1963
  Kraftkontrakt nummer 1 1950
  Kraftkontrakt nummer 22 1961
  2 1951 — 1965 Kraftkontraktkopior, utredningar och korrespondens 1951-1959
  Kontrakt, korrespondens och PM rörande Vattenfall 1952-1957
  Kraftkontrakt 2 med Vattenfall 1953-1961
  Konferenser och kraftkontrakt nummer 1 och 2 med Vattenfall 1953-1965
  PM och korrespondens om kraftfrågor 1965
  3 1955 — 1965 Korrespondens, förhandlingar och kraftkontrakt för reservkraft med Hammarforsens Kraft AB 1955-1963
  Kraftkontraktkopior, utredningar, korrespondens och PM 1957-1959
  Kraftkontrakt och korrespondens med Vattenfall jämte PM angående kraftleverans 1957-1964
  Anteckningar och korrespondens om kraftkontrakt nummer 2 med Vattenfall 1961
  Kraftledningen Vaple-Kubikenborg jämte PM om kraftkontrakt 1961-1963
  Handlingar angående kraftkostnader, kraftkostnader och kraftkontrakt 1954-1965
 • Serie F 6: Patent
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1960 Patenthandlingar rörande konservburkar mm 1934-1947
  Patent och royalty på linhållare 1945-1960
  2 1946 — 1963 Patent på ramfog 1946-1954
  Patent på ”sätt att minska vattenhalten i slam” 1951-1957
  Patent på linhållare 1951-1963
 • Serie F 7: Handlingar angående elekrolys
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1970 Oxidspecifikationer, elektrolys och gjuterimeddelanden 1944-1955
  Tillsats av litium till aluminiumelektrolysbad 1952-1953
  Kontrakt, PM, korrespondens rörande oxid 1965-1970
 • Serie F 8: Handlingar angående samhällskontrakter mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1938 Föredrag, dokumentation om aluminium mm
  2 1934 — 1965 Handlingar angående jubileér, hyllningar, nekrologer
  3 1953 — 1965 Föredrag, artiklar, pressmeddelanden 1953-1965
  Tidningsklipp 1954-1956
  Pressreleaser från Alcan 1955-1965
 • Serie F 9: Handlingar rörande enskilda anställda
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1964 Handlingar angående generaldirektör Sigurd Kloumann:
  Brev, personliga handlingar, utbetalning av försäkringar mm 1934-1954
  Hyreskontrakt, reverser, aktieavtal, pensionsförsäkringar 1941-1946
  2 1934 — 1945 Korrespondens angående generaldirektör Sigurd Kmann 1934-1945
  ”Kloumannia” brev och PM 1934-1945
  3 1947 — 1963 Handlingar angående överingengör Magne Hafstad och ingengör Börje Thysell
 • Serie F 10: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1960 Aktier, bevillningar, korrespondens, föredrag och PM rörande verksamheten i stort 1934-1947
  Försäljning av aktier till AB Vrios 1947
  Hyreskontrakt mellan grevinnan Falkenberg och SAKO rörande bostad åt generaldirektör Kloumann 1935-1937
  Försäljning av fastigheten nummer 6 i kvarteret Grytan, Västerleds församling (1929) 1957-1960
  ”Ej officiell korrespondens” med kontorchef Lockert, Oslo 1936-1941
  ”Konfidentiella brev” 1940
  2 1944 — 1954 Korrespondens mellan NACO, UD och Stockholm enskilda bank 1944
  Transportfrågor 1944-1954
  Underhandlingar med diverse statliga myndigheter 1948-1953
  PM beträffande organisationen av halvfabrikatavdelningen inom SAKO 1950
  Fusionen SAKO-SALOX 1950
  3 1958 — 1965 Underhållningar angående omsmältverk i Månsbo, säkerhetstjänsten, PM, reserapporter 1958-1961
  Handlingar angående konsulter 1961-1965
  4 1961 — 1963 Reserapporter från fabriker i Sverige och utlandet
  5 1965 — 1971 PM angående Branteviks gruvor, anförande av direktör Lindberg, handlingar angående utbyggnad av Sundsvallsverken, flusspatfyndigheter i Skåne 1965-1970
  Östereuropisk aluminiumexport och import 1965-1971
  6 1965 — 1972 Handlingar angående tekniskt samarbete och kontakter med övriga aluminiumtillverkare 1965-1972
  Avskrivna projekt 1966-1967
  OEA (Organisation European Aluminium-Smelters) 1967-1968
  7 1969 — 1971 ”Gränges internationellt” 1969-1971
  Handlingar angående Great Lakes Carbon 1970
  Råvaror 1970-1971
  Kontakter med USA och Kina 1971
  ”Gränges Essem-C-meddelanden 1971”
 • Serie G 1: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1944 April 1940-mars 1944
 • Serie J 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1859 — 1942 Byggnadsritning för bostadshus och uthus avseende laställe tillhörande af Sandeberg ”Kumo” 1859-1942
  Ritningar till undersökningar och underhandlingar beträffande byggandet av oxidfabrik i Sverige 1940-1941
  2 1963 — 1964 Byggnadslov och teknisk beskrivning av laboratorium och oxidsilos vid Sundsvallsverken 1963
  Ritningar för elverkstad och förråd vid Sundsvallsverken 1964
 • Serie Ö 1: Övriga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1967 Handlingar angående Metidistkyrkans Norgehjälp, Örebro
  Direktör Lindberg medlemsskap i Swedish-Canadian Society 1966-1967
  2 1963 — 1965 Handlingar från Kemikontorets styrelse (Direktör Herman Lund)