Svenska Lantmännens Bank, AB, Vallsta, Bollnäs kommun | Årtal: 1917 — 1923

Arkivbildare: Svenska Lantmännens Bank, AB, Vallsta, Bollnäs kommun

Verksamhetsperiod: 1917 — 1923

Historik arkivbildare:

Enligt handlingarna så pågick verksamheten åren 1918-1923. 16 april 1923 övertogs AB Svenska Lantmännens Bank av det delvis statsägda AB Jordbrukarebanken.

Innehållsförteckning: