Svenska Tegelindustriförening U. P. A. (STIF) | Årtal: 1909 — 1987

Arkivbildare: Svenska Tegelindustriförening U. P. A. (STIF)

Verksamhetsperiod: 1909 — 1987

Historik arkivbildare:

STIF bildades 1909, för att tillvarata medlemmars intressen avseende tegelframställning. År 1944 utvidgades verksamheten med centralkontoret, med uppgift att sköta ekonomiska och statistiska utredningar, förhandla med myndigheter, handha redovisningstekniska frågor samt ge ut facktidning och annan facklitteratur. Tegellaboratoriet som tillkom samma år (1944) inrättades för att bedriva tegelforskning. År 1955 inrättades en byggnadsteknisk försöksstation. Centralkontorets verksamhet överfördes 1956, bland annat av skatteskäl till ett aktiebolag; Tegelindustrins Centralkontor AB (TCK AB). Dess uppgifter var att bedriva reklam- och propagandaverksamhet, utföra ekonomiska och statistiska utredningar, bedriva forskning och att utöva konsulterande verksamhet. För att effektivisera denna organisation utvidgades centralkontorets verksamhet 1957. Tegelindustrins Centralkontor (TCF) bildades 1922 för att ta tillvara tegelförsäljningsorganisationernas intressen, befrämja samverkan och verka för en sund ekonomisk utveckling inom tegelindustrin. År 1943 etablerades ett gemensamt förtroenderåd mellan STIF och TCF. Förtroenderådet upphörde med utgången av 1948. År 1962 övertog STIF verksamheten.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1915 Årsmötesprotokoll
  2 1909 — 1927 Styrelseprotokoll
  3 1916 — 1927 Årsmötesprotokoll
  4 1916 — 1929 Arbetsutskottsprotokoll
  5 1928 — 1933 Årsmötes- och styrelseprotokoll
  6 1933 — 1941 Årsmötes- och styrelse- och arbetsutskottsrotokoll
  7 1942 — 1949 Styrelseprotokoll med bilagor
  8 1933 — 1949 Arbetsutskottsprotokoll, förtroenderådsprotokoll 1945 – 1949
  9 1942 — 1949 Årsmötesprotokoll
  10 1947 — 1948 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  11 1949 — 1950 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  12 1951 — 1952 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  13 1953 — 1954 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  14 1954 — 1955 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  15 1955 — 1956 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  16 1957 — 1959 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  17 1960 — 1962 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  18 1963 — 1965 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
  19 1966 — 1967 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  20 1968 — 1969 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  21 1970 — 1971 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  22 1972 — 1973 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  23 1974 — 1975 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  24 1976 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  25 1977 — 1978 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  26 1978 — 1981 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  27 1979 — 1980 Styrelseprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  28 1978 — 1981 Arbetsutskottsprotokoll, gemensamma protokoll med Tegelindustriens Centralkontor AB (TCK)
  29 1958 — 1983 Verksamhetsberättelser gemensamma med TCK AB
  30 1976 — 1980 Protokoll rörande föreningen för murat byggande.
  Korrespondens
 • Serie B 1: Tidskriften ”Tegel”
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1912 — 1917
  2 1918 — 1922
  3 1923 — 1927
  4 1928 — 1935
  5 1935 — 1938
  6 1939 — 1941
  7 1942 — 1944
  8 1945 — 1947
  9 1948 — 1950
  10 1951 — 1954
  11 1955 — 1958
  12 1959 — 1962
  13 1963 — 1965
  14 1966 — 1969
  15 1970 — 1973
  16 1974 — 1977
  17 1978 — 1987
  18 1945 — 1946 Cirkuläret ”Tegelnyheter”
  19 1947 — 1950 Cirkuläret ”Tegelnyheter”
  20 1951 — 1952 Cirkuläret ”Tegelnyheter”
 • Serie D 1: Medlemshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1984 Medlemsmatrikel 1909-1939, samt medlemslistor 1947, 1970 och 1984
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1955
  2 1950 — 1967 Korrespondens med medlemmar A – M
  3 1950 — 1969 Korrespondens med medlemmar N-Ö, år 1950-1967
  Däri ingår även korrespondens rörande Tegelindustrins framtid
  1969, samt betenkande från 1958 års samarbetskommitté inom Tegelindustrin
  4 1968 — 1977 Korrespondens gemensam med TCK AB rörande Svensk Tegelkontrolls råd
  5 1968 — 1969
  6 1968 — 1970
  7 1970 — 1973
  8 1970 — 1982
  9 1972 — 1979
  10 1979 Gemensamt med TCK AB
  11 1952 — 1967 Korrespondens rörande Nordens samverkande tegelföreningar (NST)
  12 1961 — 1976 Korrespondens rörande Nordens samverkande tegelföreningar (NST)
  13 1973 — 1976 Korrespondens rörande NST för 1975 även för dess tekniska råd
  14 1959 — 1975 Protokoll från NST Faellersrådet 1963 – 1967
  Årskonferenser 1959 – 1975
  15 1968 — 1972 NST Faellersrådet
  16 1973 — 1977 NST Faellersrådet
  17 1968 — 1972 NST:s tekniska råd
  18 1949 — 1984 Uppsatser (examensarbeten) 1972 och 1980
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1984 Stadgar och förslag till stadgeändring innehåller även organisationsfrågor 1934 – 1950
  och patenthandligar. Med korrespondens om Föreningen för murat byggande 1977 – 1982
  Likvidering 1984
  2 1949 Handlingar från 40-års jubileum
  3 1959 Handlingar från 50-års jubileum
  4 1959 Handlingar från 50-års jubileum
  5 1959 Handlingar från 50-års jubileum