Taxi Västernorrland AB | Årtal: 1983 — 1997

Arkivbildare: Taxi Västernorrland AB

Verksamhetsperiod: 1983 — 1997

Historik arkivbildare:

Taxi Västernorrland AB bildades 1983 som ett helägt servicebolag av Västernorrlands Taxiförbund. Syftet med verksamheten var att bedriva marknadsföring och produktutveckling för de enskilda taxiföretagen i Västernorrland. 1987 genomfördes en nyemission i syfte att sprida ägandet i bolaget till de enskilda taxiföretagen i Västernorrland samt andra intressenter. Bolagets verksamhet utökandes i samband med nyemissionen bland annat med fem beställningscentraler som kom att driva dotterbolagen Företagsservice i Kramfors AB, Företagsservice Sollefteå AB, Företagsservice i Sundsvall AB, Företagsservice i Ånge AB, Företagsservice i Örnsköldsvik AB. Svensk Tågtaxi AB ingår även som dotterbolag. 1994 övergick bolaget i Mitt Sverige Resors AB:s ägo, vilka i sin tur säljer bolaget 1995 till för NIN okända intressenter. VD för Taxi Västernorrland AB var 1986-1989 Hans Edin, 1990-1993 Per Fredheim och 1994-1997 Hans Edin.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1989 Styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma
  2 1990 — 1994 Styrelseprotokoll 1990-1994
  Protokoll från bolagsstämma 1991-1993
  3 1987 — 1989 Styrelsehandlingar
  4 1990 — 1992 Styrelsehandlingar 1990-1992
  Styrelsehandlingar och protokoll från bolagsstämma 1994
  Bolagsordning och protokoll från bolagsstämma 1997
  5 1983 — 1995 Aktiebok, aktier 1983-1995
  Årsberättelser 1986-1993
 • Serie C 1: Diarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1994 — 1997 Alfabetisk ordning
 • Serie E 1: Inkomna och utgående skrivelser och cirkulär
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1991 Ej i kronologisk ordning
  2 1980 — 1994 Ej i kronologisk ordning
  3 1983 — 1994 Ej i kronologisk ordning
  4 1984 — 1995 Ej i kronologisk ordning
  5 1988 — 1990 Ej i kronologisk ordning
  Brev från NO 900330
  Flygtaxi 1988-1989
  6 1988 — 1991 Ej i kronologisk ordning
  7 1990 — 1994 Ej i kronologisk ordning
  8 1990 — 1997 Ej i kronologisk ordning
  9 1994 — 1996 A-Ö, diarieförda se C1:1
  10 1987 — 1997 Upphandling av färdtjänst och skolskjuts 1987-1992, diarieförda se C1:1, 1995-1997
  11 1983 — 1987 Försäljning av aktieinnehav i Ramsele Taxi AB 1985-1986
  Begäran om entledigande från diverse styrelseuppdrag, uppsägning av transportavtal med Taxi Sollefteå AB, avyttrande av aktieinnehav 1987-1990
  Skrivelser från Svenska Taxiförbundet 1992-1997
  Protokoll 1992-1996
  Diverse cirkulär och rapporter 1983-1994
  Brev angående bevarande av taxiarkiv 1996
  12 1980 — 1992 Reklamunderlag 1980-1983
  Ambulansverksamheten 1981
  Minnesanteckningar om intercitytåg 1985
  Kramfors flygtaxi, Länstrafiken 1985
  Företagsservice i Sundsvall AB 1987
  Reklamplatser 1992
  Kyrktaxi samt arbetsresor ersatta av Försäkringskassan
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1984 — 1997 Avtal 1984-1994
  Offerter och anbud 1994-1997
  2 1994 — 1997 Avtal
  3 1984 — 1990 Avtal med Bilspedition 1984
  Anbud, upphandling och avtal av datorstöd för taxibeställningscentral 1984-1987
  Samarbets- och entreprenörsavtal 1985-1986
  Utbildning om taxis avreglering och samhällsbetalda transporter, anbud Sollefteå och Ånge 1990
  4 1985 — 1990 Ansökningshandlingar för:
  Kanslist 1985
  VD 1985
  Trafikchef 1987
  Ekonom 1987
  Meritförteckningar för:
  Arne Berndes 1985
  Yngve Einarsson 1990
  Elisabeth Hammarström
  5 1986 — 1997 Skattebevis, ägandebevis för taxiförare och telefonister 1985-1988
  6 1988 — 1996 Sjukbilsstatistik 1989-1992
  Sammanställning av sjukresor, inköp av kläder och tillbehör 1991-1996
  7 1988 — 1989 Svenska Taxitrafikens tidskrift ”Taxitrafiken”
  8 1984 — 1994 Pressklipp
  9 1984 — 1994 Pressklipp
  10 1984 — 1994 Pressklipp
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1987 Resultat och balansräkning, koncernen
  2 1987 — 1988
  3 1989
  4 1990 — 1991 Huvudbok januari 1990
  5 1983 — 1992 Årsböcker
  6 1994
  7 1995
  8 1996
  9 1984 — 1994 Deklarationer
  10 1988 — 1989
  11 1989 Budget
  12 1990
  13 1990 Budget
  Årsredovisning
  14 1991 Även redovisning
  15 1991 Budget
  16 1992 Även bokslut
  17 1992 För Sundsvall och Kramfors
  18 1993
  19 1994 Månadsavslut
  20 1996 1996