Tegellaboratoriet AB | Årtal: 1948 — 1981

Arkivbildare: Tegellaboratoriet AB

Verksamhetsperiod: 1948 — 1981

Historik arkivbildare:

Laboratoriet ingick från 1944 som en avdelning inom Sveriges Tegelindustriförening u.p.a. (STIF). År 1957 övergick de till Tegelindustrins Centralkontor AB (TCK) som bildades för att ta hand om STIF:s ekonomi serviceverksamhet. År 1972 bildades bolaget Tegellaboratoriet AB som verkade fram till 1981 då bolaget upphörde. Laboratoriet återgick då till TCK.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1981 Styrelseprotokoll
  Laboratorienämndens protokoll, kallelser och föredragningslistor,
  årsredovisningar och verksamhetsberättelser 1972 – 1980
  Bolagsstämmoprotokoll 1973 – 1981
  Styrelseprotokoll
  Kallelser
  Föredragningslistor
  in- och utgående handlingar, samt bolagsordning odaterat