Tekniska Föreningen i Härnösand | Årtal: 1908 — 1967

Arkivbildare: Tekniska Föreningen i Härnösand

Verksamhetsperiod: 1908 — 1967

Historik arkivbildare:

Tekniska Föreningen i Härnösand hade till uppgift att öka intresset för teknik genom föredrag, intressanta diskussioner samt underhålla det allmänna intresset för teknik.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1967 Medlemsförteckning 1980-1912
  Kassabok 1908-1914
  Stadgar 1912 och 1915
  Korrespondens 1917-1967