Temagården | Årtal: 1988 — 1991

Arkivbildare: Temagården

Verksamhetsperiod: 1988 — 1991

Historik arkivbildare:

Temagården i Nordmaling drev missbrukarrehabilitering enligt den s.k. Minnesota-modellen. Företaget gick i konkurs 1991. Konkursförvaltaren Stefan Bäckström, Kaidings advokatbyrå i Umeå, har hyrt in visst material hos NIN. Tillträde till materialet- som huvudsakligen utgörs av vårdrelaterade anteckningar- kräver konkursförvaltarens tillstånd i varje enskilt fall. Historik skriven av arkivchef Håkan Axelsson, 13 december 1991.

Innehållsförteckning: