Tidningshuset i Härnösand AB | Årtal: 1977 — 1977

Arkivbildare: Tidningshuset i Härnösand AB

Verksamhetsperiod: 1977 — 1977

Historik arkivbildare:

Tidningshuset i Härnösand AB var ett dotterbolag till Mellannorrlands Tidnings AB, som ägde 100% av aktierna i bolaget. 1 januari 1977 ändrades företagets namn till Mellannorrlands Tidnings AB. Från samma tidpunkt ändrades namnet på Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland till Mellannorrlands Tidnings AB. All verksamhet, personal, tillgångar och skulder överfördes från ”gamla MTAB” till nya ”MTAB” enligt årsredovisningen från 1977.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1977 Mapp
    Årsredovisning och revisionsberättelse