Tidningsintressenterna Västernorrland AB | Årtal: 1992 — 2020

Arkivbildare: Tidningsintressenterna Västernorrland AB

Verksamhetsperiod: 1992 — 2020

Historik arkivbildare:

Tidningsintressenterna Västernorrland AB hade som verksamhet att äga aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse skulle ha sitt säte i Härnösand. Handlingarna är alltför knapphändiga för att någon ordentlig historieutredning skall vara möjlig.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1992 — 1995 Mapp
  Bolagsordning 1992
  Protokoll 1995
  Årsredovisning 1995
  Två disketter och en skiva
  2 1992 — 2007 Handlingar angående inlösen och inköp av aktier
  3 1992 — 1999 Handlingar angående inlösen och inköp av aktier
  4 Oanvända aktiebrev
  5 Oanvända aktiebrev
  6 1992 — 1998 Diverse räkenskaper
  7 2010 — 2014 Protokoll
  Handlingar om aktieinlösen
  8 1992 — 2003 Protokoll
  Diverse brev
  Registreringshandlingar
  Räkenskaper
  9 1992 — 2010 Aktiehandlingar
  10 2007 — 2009 Diverse från Bertil Astby
  11 2007 Aktieinlösningar
  Diverse från Bertil Astby
  12 2007 Projekt Aktier Svar A – H
  13 2007 Projekt Aktier Svar I – O
  14 2007 Projekt Aktier Svar P – Ö
  15 2008 Projekt Aktieinlösen W – Z
  16 2008 Projekt Aktieinlösen Å – Ö
  17 2008 Projekt Aktieinlösen Ö – Ö
  18 1992 Underlag aktiebok
  Aktiebok
  Bilagor ändringar aktiebok
  19 2018 — 2020 Årsbokslut
  Årsbokslutbilagor
  Verifikat