Tryckeriaktiebolaget Energi | Årtal: 1920 — 1921

Arkivbildare: Tryckeriaktiebolaget Energi

Verksamhetsperiod: 1920 — 1921

Historik arkivbildare:

Tryckeriaktiebolaget Energi övertog 1919 utgivningen av tidningen Nya Norrland från Tryckeriföreningen Norrland. 1922 gick bolaget i konkurs. Arkivhandlingarna är mycket knapphändiga och det går inte att få ut mycket historik av dem.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1920 — 1921 Mapp
    Protokoll och berättelser