Tryckeriaktiebolaget Fenix | Årtal: 1921 — 1922

Arkivbildare: Tryckeriaktiebolaget Fenix

Verksamhetsperiod: 1921 — 1922

Historik arkivbildare:

Enligt stiftelseurkunden från 21 augusti 1921 skulle föremålet för bolagets verksamhet vara att idka tryckerirörelse och annan i samband därmed stående verksamhet. Styrelsen skulle ha sitt säte i Sollefteå. Axel Bergström skulle som likvid för 50 stycken aktier leverera en snällpress (Koenig & Bauer nr 3206) med falsmaskin och övriga tillbehör. När den ekonomiska ställningen 1921 visade sig ohållbar för Tryckeriaktiebolaget Energi (som sedan gick i konkurs 1922) Var det ett antal intresserande personer som inbjöd till en aktieteckning i ett nytt bolag för Nya Norrlands utgivande. Fenix övertog utgivandet den 7 november 1921, med viss tvekan, eftersom bolaget inte hunnit registrerats. I handlingar från 1 juni 1922 kan man läsa att alla aktieägare inte betalat sina aktier och uppmaningen är: ”alla, som verkligen äro intresserade för att en arbetaretidning hålles vid liv i Ådalen, arbeta för att sprida tidningen samt tillföra densamma annonser och tryckeriets trycksaker”. (Kan detta vara så att detta bolag i stället blev Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland?) Kuriosa: Svallingsson och Påhlman advokaters, Sollefteå, sigill håller ihop handlingarna.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1921 — 1922 Mapp
    Stiftelseurkund, styrelseberättelse och inventarielista 1921-1922
    Hyreskontrakt 1922