Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland | Årtal: 1907 — 1989

Arkivbildare: Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland

Verksamhetsperiod: 1907 — 1989

Historik arkivbildare:

Tryckeriaktiebolaget Nya Norrlands ändamål skulle bestå i att utöva tryckerirörelse och annan i samband därmed stående verksamhet. Bolaget skulle ha sitt säte i Sollefteå. Bolaget bildades 1922, men i arkivet finns handlingar från Nya Norrlands födelse 1907.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 — 1976 Bolagsordning 1921
  Inbjudan till aktieteckning 1910
  Teckningslistor 1922-1941
  Utgivningstillstånd från justitiedepartementet 1907-1912
  Kontrakt 1925-1937
  Registreringsanmälan till Patent- och Registreringsverket 1941
  Stadgar för Tryckeriföreningen Nya Norrland 1909
  Protokoll 1942-1976
  Blandade handlingar, inventarieförteckning 1922
  Räkningar från Johan Nybergs Tryckeri i Härnösand 1909-1910
  10 aktiebrev och medföljande brev 1975
  Telegram till styrelsen 1912
  Tidningsklipp 1923
  Odaterat protokoll
  Överlämningshandlingar med anledning av direktörskifte 1941
  Brev angående aktier 1941
  Handlingar från Patent- och Registreringsverket 1925-1942
  Brev angående bildandet av Sollefteå Nya Tryckeriaktiebolag 1951
  2 1922 — 1934 Protokollsbilagor (berättelser, ekonomi, patenthandlingar, löneförhandlingar m.m.)
  3 1963 — 1973 Protokollsbilagor
  4 1907 — 1978 Egna trycksaker 1959-1967
  Fotografier 1907-1948
  Deltagarlista 50-års jubiléet 1957
  Handlingar rörande 40-års jubiléet 1947
  Telegram från jubileumsåren 1947 och 1957
  Handlingar rörande bolagsstämmor 1974-1978
  5 1937 — 1976 Lönekort rörande löner
  6 1961 — 1971 Förvaltningsberättelser
  7 1923 — 1962 Förvaltningsberättelser
  8 1923 — 1962 Förvaltningsberättelser
  9 1957 Annonser i Nya Norrland jubileumsåret 1957
  10 1969 — 1971 Annonser i Nya Norrland
  11 1957 Ordförandeklubba från jubileumsåret 1957
  12 1951 — 1975 Revisionsberättelser 1951-1971
  Verksamhetsberättelser 1970-1971
  Kungl. Patent- och Registreringsverket 1969-1975
  Inventarium 1969-1970
  Kladd ”Granskningsnämnden” 1952-1971
  13 1941 — 1989 Äldre personalärenden 1941-1972
  Protokoll med bilagor 1941-1989
  14 1923 — 1960 Förvaltnings och Revisionsberättelser
  15 1910 — 1962 Förvaltnings- och revisionsberättelser 1914-1962
  Historik 1910
  Stadgar för Nya Norrlands Guldmedalj och Fria pensionsstiftelse 1949-1950
  Korrespondens 1915-1923
  Inventarielistor 1921
  16 1916 — 1963 50-års jubileum 1957
  Barnens Dag-nummer 1958
  Trycksaker 1935-1963
  Egna tidningar 1916-1937