Tryckeribolaget i Östersund AB | Årtal: 1982 — 1984

Arkivbildare: Tryckeribolaget i Östersund AB

Verksamhetsperiod: 1982 — 1984

Historik arkivbildare:

Företaget som var beläget i Östersund bildades den 11 november 1982 som ett helägt dotterbolag till Tryckeribolaget i Sundsvall AB. Verksamheten som berör åren 1982-1984 har omfattat tryckerirörelse och därmed förenlig verksamhet. År 1985-1986 var bolaget vilande och ingen verksamhet förekom. AB Jämtlands Postens Tryckeri förvärvade inkråmet i företaget samt övertog personalen den 1 januari 1985.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1982 — 1984 Lönehandlingar
  2 1983 — 1984 Diverse skrivelser 1983
  Budget 1983-1984
  Kundlistning 1984
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1982 — 1986 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  Häri även bokslutshandlingar
  2 1983 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  3 1983 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  4 1983 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  5 1983 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  6 1984 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  7 1984 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  8 1984 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  9 1984 Balans- och resultatrapport, resultaträkning, balansräkning och huvudböcker.
  10 1982 — 1983 Dagböcker
  11 1983 Dagböcker
  12 1984 Dagböcker
  13 1983 Reskontra
  14 1983 Reskontra
  15 1984 Reskontra
  16 1984 Reskontra
  17 1982 — 1983 Journaler
  18 1983 Journaler
  19 1984 Journaler
  20 1982 — 1983 Fakturor
  21 1983 — 1984 Fakturor