Tryckeribolaget i Sundsvall AB | Årtal: 1887 — 1991

Arkivbildare: Tryckeribolaget i Sundsvall AB

Verksamhetsperiod: 1887 — 1991

Historik arkivbildare:

Bolaget grundades den 21 februari 1873 under namn Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall. Verksamheten bestod av tryckeri, bokbinderi och utgivning av tidningen Sundsvalls Posten. Tidningen såldes 1962 till Sundsvalls Tidning varefter bolaget fortsatte med tryckerirörelse. År 1971 ändrades namnet till Tryckeribolaget i Sundsvall AB. För ytterligare upplysningar hänvisas till Birgit Peterson, ”Sundsvalls Tidning 150 år” och ”En tidningshistoria, Sundsvalls Tidning under 150 år”

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889 — 1987 Bolagsstämmoprotokoll 1889-1987
  Styrelseprotokoll 1890-1900
  2 1900 — 1987 Styrelseprotokoll 1900-1987
  Tryckta styrelseberättelser 1920-1975
  3 1887 — 1977 Bilagor 1887-1951, spridda år
  Styrelseberättelser 1891-1977
 • Serie A 2: Övriga protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1977 Företagsnämnden
  2 1967 — 1988 Veckosammanträden 1967-1969
  Ledningsgruppen 1985-1988
 • Serie D 1: Tillverkningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889, 1891
  2 1893, 1895
  3 1900, 1902
  4 1908, 1910
  5 1913, 1915
  6 1920, 1922
  7 1925, 1927
  8 1928, 1930
  9 1940, 1942
  10 1945, 1947
  11 1901, 1902
  12 1905
  13 1910, 1912
  14 1913, 1915
  15 1918, 1920
  16 1925, 1927
  17 930, 1932
  18 1933, 1935
  19 1938, 1940
  20 1941, 1943
  21 1942, 1944
  22 1945, 1947
  23 1946, 1948
  24 1949, 1951
  25 1953 — 1958 1953, 1955, 1958
  26 1954 — 1957 1954, 1956, 1957
  27 1959, 1960
  28 1961, 1962
  29 1948, 1950
  30 1949, 1951
  31 1952, 1954
  32 1953, 1955
  33 1956, 1959
  34 1957, 1960
  35 1958
  36 1961
  37 1962
  38 1964
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1978
  2 1979 — 1980
  3 1981 — 1982
  4 1981 — 1988 Uppgifter till Statistiska Centralbyrån, ansökan om fraktbidrag
  5 1983 — 1984
  6 1985
  7 1986
  8 1986 — 1987
 • Serie F 1: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959
  2 1960
  3 1961
  4 1962
  5 1963
  6 1964 — 1968
  7 1965
  8 1966
  9 1967
  10 1968
  11 1969
  12 1970
  13 1970
  14 1971
  15 1971
  16 1971 — 1974
  17 1972
  18 1973
  19 1974
  20 1975
  21 1975 Vecka 1-26
  22 1975 Vecka 27-52
  23 1976
  24 1977
  25 1978
  26 1979
  27 1980
  28 1981
  29 1982
  30 1982 Period 1-8
  31 1982 Period 1-8
  32 1982 Period 9-17
  33 1982 Period 18-26
  34 1983 Period 1-12
  35 1983 Period 9-20
  36 1983 Period 22-34
  37 1983 Period 1-12
  38 1984 Period 1-10
  39 1984 Period 1-12
  40 1984 Period 12-26
  41 1984 Period 1-12
  42 1985 Period 1-12
  43 1985 Period 2-18
  44 1985 Period 20-34
  45 1985 Period 36-52
  46 1986 Period 1-12
  47 1986 Period 2-22
  48 1986 24-38
  49 1986 Period 40-52
  50 1987 Period 1-12
  51 1987 Period 2-22
  52 1987 Period 24-42
  53 1987 Period 44-52
  54 1988 Period 1-12
  55 1988 Period 1-17
  56 1988 Period 19-33
  57 1988 Period 35-49
  58 1989 Period 1-12
  59 1989 Period 1-19
  60 1989 Period 21-33
  61 1989 Period 35-52
  62 1913 — 1990 Förteckning över minderåriga arbetare 1913-1927, 1946-1970
  Arbetsbetyg 1958-1988
  Lärlingskontrakt 1961-1972
  Övertidsjournaler 1971-1977
  Anställningskontrakt 1986-1990
  63 1961 — 1987 Gruppliv
  64 1965 — 1975 Arbetsmarknadsförsäkringar
  65 1966 — 1976 Avtalshandlingar
  66 1973 — 1985 Arbetsmarknadsförsäkringar
  67 1973 — 1987 Personalhandlingar
  68 1982 — 1986 Personregister m.m.
  69 1979 — 1984 Semesterhandlingar
  70 1982 — 1984 Tjänstemannalöner
  71 1984 — 1986 Semesterhandlingar
  72 1985 Timlöner, stämpelkort
  73 1990 Tidrapporter
  74 1991 Tidrapporter
  75 1991 Tidrapporter
 • Serie F 2: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1890 — 1977 Försäljningsstatistik 1890-1967
  Diverse statistik 1967-1977
  2 1968 — 1980 Uppgifter till Statistiska Centralbyrån, SCB
  3 1969 — 1972 Lönestatistik m.m. 1969, 1972
  4 1971 — 1986 Diverse statistik
  5 1978 — 1979 Produktionsstatistik
  6 1975 Avdelningsredovisning
  7 1980 Avdelnings och produktredovisning
  8 1980 Avdelnings och produktredovisning
  9 1980 — 1981 Produktionsstatistik
  10 1980 — 1986 Lönestatistik m.m.
  11 1981 Avdelnings och produktredovisning
  12 1982 Avdelnings och produktredovisning
  13 1982 Avdelnings och produktredovisning
  14 1982 — 1983 Produktionsstatistik
  15 1933 — 1969 Deklarationshandlingar
  16 1957 — 1988 Deklarationshandlingar, skattsedlar 1979-1987
  17 1964 — 1972 Kontrolluppgifter
  18 1981 — 1986 Kontrolluppgifter
  19 1975 — 1987 Skatteredovisning
  20 1988 — 1989 Skatteredovisning
  21 1969 — 1975 Byggnadshandlingar
  22 1989 — 1990 Pia-registrering
  23 1976 — 1987 Handlingar rörande datasystem och kontoplaner
  24 1964 — 1965 Instruktionsböcker för orginal Heidelbergs m.m.
  25 1963 — 1987 Diverse utredningar 1963-1986
  Diverse avtal mellan Boktryckeri AB och Sundsvalls Tidning rörande Sundsvallsposten
  Rekonstruktionsplan för Tryckeribolaget
  26 1964 — 1965 Aktiehandlingar
  27 1971 — 1985 Premieinbetalningar och pensionsbesked till Pressens Pensionskassa
  28 1986 — 1989 Premieinbetalningar och pensionsbesked till Pressens Pensionskassa
 • Serie F 3: Rekvisitioner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889
  2 1890
  3 1895
  4 1900
  5 1905
  6 1910
  7 1915
  8 1920
  9 1925
  10 1930
  11 1935
  12 1940
  13 1945
  14 1950
  15 1954
  16 1955
  17 1956
  18 1957
  19 1958
  20 1959
  21 1959 — 1969 Inventarium
  22 1960
  23 1961
  24 1962
  25 1962 — 1967
  26 1963
  27 1964
  28 1965
  29 1965 Huvudboksjournal
  30 1966
  31 1966
  32 1967 Huvudboksjournal
  33 1968 Huvudboksjournal
  34 1969
  35 1969
  36 1970
  37 1970
  38 1970
  39 1970 — 1972 Bokslut 1970-1971
  Inventarium 1970-1972
  40 1972
  41 1972 — 1975 Bokslut och budget
  42 1973 — 1974
  43 1974 — 1976 Inventarium
  44 1975 — 1976
  45 1976 — 1978 Bokslut och budget
  46 1977 — 1978
  47 1977 — 1986 Bokslut 1977-1986
  Resultatbudget 1978-1979
  Inventarium 1979-1980
  48 1978 — 1980 Bokslut
  49 1979 — 1980
  50 1980 — 1981 Bokslut
  51 1980 — 1981 Budget
  52 1981 — 1982
  53 1981 — 1983 Bokslut och inventarium
  54 1982
  55 1982 — 1983 Budget
  56 1983 Januari-februari
  57 1983 Mars-april
  58 1983 Maj-juni
  59 1983 Juli-augusti
  60 1983 September-oktober
  61 1983 November-december
  62 1983 December
  63 1984 Januari-februari
  64 1984 Mars-april
  65 1984 Maj-juni
  66 1984 Juli-augusti
  67 1984 September-oktober
  68 1984 November-december
  69 1984
  70 1984 Budget
  71 1984 — 1985 Bokslut
  72 1984 — 1986 Inventarium och bokslut
  73 1985 Januari
  74 1985 Februari
  75 1985 Mars
  76 1985 April
  77 1985 Maj
  78 1985 Juni
  79 1985 Juli
  80 1985 Augusti
  81 1985 September
  82 1985 Oktober
  83 1985 November-december
  84 1985 December
  85 1985 Budget
  86 1985 — 1986 Bokslut
  87 1986 Januari
  88 1986 Februari-mars
  89 1986 April-maj
  90 1986 Juni-juli
  91 1986 Augusti
  92 1986 September
  93 1986 Oktober
  94 1986 November
  95 1986 December
  96 1986
  97 1986 Bokslut
  98 1986 Budget
  99 1987 Januari-februari
  100 1987 Mars-april
  101 1987 Maj-juni
  102 1987 Juli-augusti
  103 1987 September
  104 1987 November-december
  105 1987 Bokslut-budget
  106 1987 Budget
  107 1988 Januari-februari
  108 1988 Mars-april
  109 1988 Maj-juni
  110 1988 Augusti-september
  111 1988 Oktober-november
  112 1988 December
  113 1988 Budget
  114 1988 Bokslut
  115 1989 Januari-mars
  116 1989 April-juli
  117 1989 Augusti-september
  118 1989 Oktober-november
  119 1989 December
  120 1989 Budget
  121 1990 Reklammakarna
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889
  2 1890
  3 1891 — 1892 Konto för diverse
  4 1893
  5 1894
  6 1896
  7 1897
  8 1898
  9 1899
  10 1900
  11 1900 — 1905 Konto för diverse
  12 1901
  13 1902
  14 1903
  15 1904
  16 1905
  17 1905 — 1910 Konto för diverse
  18 1908
  19 1909
  20 1910
  21 1911
  22 1912
  23 1913
  24 1914
  25 1915
  26 1916
  27 1917
  28 1918
  29 1919
  30 1920
  31 1921
  32 1922
  33 1923
  34 1924
  35 1925
  36 1926
  37 1930
  38 1935
  39 1940
  40 1945
  41 1950
  42 1954
  43 1955
  44 1956 Bok I
  45 1956 Bok II
  46 1957 Bok I
  47 1957 Bok II
  48 1958 Bok I
  49 1958 Bok II
  50 1959 Bok I
  51 1959 Bok II
  52 1960 Bok I
  53 1960 Bok II
  54 1961 Bok I
  55 1961 Bok II
  56 1962 Bok I
  57 1962 Bok II
  58 1963 Bok I
  59 1963 Bok II
  60 1964 Bok I
  61 1964 Bok II
 • Serie G 3: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1890
  2 1900
  3 1909
  4 1910
  5 1915
  6 1920
  7 1925
  8 1930
  9 1935
  10 1940
  11 1945
  12 1946
  13 1947
  14 1948
  15 1949
  16 1950
  17 1955
  18 1956
  19 1957
  20 1958
  21 1959
  22 1960
  23 1961
  24 1962
  25 1965 — 1966
  26 1966 — 1967
  27 1967 — 1968
  28 1968 — 1969
  29 1969 — 1970
  30 1971 — 1972
  31 1972 — 1973
  32 1973 — 1975
  33 1975 — 1976
  34 1976 — 1978
  35 1978 — 1979
  36 1979 — 1982
  37 1982
 • Serie G 4: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1888 ”Små debitorer”
  2 1890 Bok A
  3 1890 Bok B
  4 1895 Bok A
  5 1895 Bok B
  6 1900 Bok A
  7 1900 Bok B
  8 1905 Bok A
  9 1905 Bok B
  10 1930
  11 1932 Bok A
  12 1932 Bok B
 • Serie G 5: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1963 — 1964 A-K
  2 1963 — 1966 L-N
  3 1963 — 1964 O-Ö
  4 1965 Reskontrajournal
  5 1966 Reskontrajournal
  6 1967 Reskontrajournal
  7 1968 Reskontrajournal
  8 1969 Reskontrajournal
  9 1970 Reskontrajournal
  10 1971 Reskontrajournal
  11 1971 — 1972 Memorial
  12 1972 — 1980 A-H
  13 1972 — 1980 R-S
  14 1972 — 1980 T-Ö
  15 1974 — 1982 A-K
  16 1974 — 1982 A-L
  17 1974 — 1982 I-Q
  18 1974 — 1982 M-Q
  19 1974 — 1982 R-Ö
  20 1974 — 1982 M-Ö
  21 1982 September-november
  22 1982 — 1983 December
  23 1983 Februari-april
  24 1983 Februari-december
  25 1983 Maj-augisti
  26 1983 September-oktober
  27 1983 September-december
  28 1983 November-december
  29 1984 Januari-april
  30 1984 Januari-juli
  31 1984
  32 1984 April-december
  33 1984 Augusti-december
  34 1985 Januari-juni
  35 1985
  36 1985
  37 1985 Juli-december
  38 1986
  39 1986
  40 1986
  41 1987 Januari-juni
  42 1987
  43 1987
  44 1987 Januari-april
  45 1987 Januari-juni
  46 1987
  47 1988 Maj-december
  48 1988 Juli-december
  49 1989 Januari-juni
  50 1989
  51 1989
  52 1989
  53 1990 Juli-december
 • Serie G 6: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1890
  2 1895
  3 1900
  4 1905
  5 1910
  6 1915
  7 1920 A
  8 1920 B
  9 1925 A
  10 1925 B
  11 1928 M.D.
  12 1930 A
  13 1930 B
  14 1930 M.D.
  15 1935 A
  16 1935 B
  17 1935 C
  18 1940 A
  19 1940 B
  20 1940 C
  21 1945 A
  22 1945 B
  23 1945 C
  24 1950 A
  25 1950 B
  26 1950 C
  27 1953 — 1954 D
  28 1954 A
  29 1954 B
  30 1954 C
  31 1955 A
  32 1955 B
  33 1955 C
  34 1955 D
  35 1956 A
  36 1956 B
  37 1956 C
  38 1956 D
  39 1957 A
  40 1957 B
  41 1957 C
  42 1957 D
  43 1958 A
  44 1958 B
  45 1958 C
  46 1958 D
  47 1959 A
  48 1959 B
  49 1959 C
  50 1959 D
  51 1960 A
  52 1960 B
  53 1960 C
  54 1961 A
  55 1961 B
  56 1961 C
  57 1895
  58 1905
  59 1910
  60 1915
  61 1920
  62 1925
  63 1929
  64 1930
  65 1930
  66 1933
  67 1945 — 1947
  68 1948 — 1949
  69 1958
  70 1959
  71 1895
  72 1920
  73 1925
  74 1930 M.D.
  75 1930
  76 1948 — 1958 Förfallobok
  77 1963 Debiteringsjournal
  78 1964 Fakturabok
  79 1969 Månadsrapport
  80 1971 Fakturajournal
  81 1973 Kundkreditjournal
  82 1974 Avlöningsjournal
  83 1975 Dagboksjournal
  84 1976 Dagboksjournal
  85 1980 Debet-kreditjournal
  86 1982 — 1983 Inbetalningsjournal
  87 1984 Inbetalningsjournal
  88 1985 Inbetalningsjournal
  89 1986 Inbetalningsjournal
  90 1987 Inbetalningsjournal
  91 1988 Inbetalnings och faktureringsjournal
  92 1989 Inbetalningsjournal
  93 1990 Inbetalningsjournal
  94 1984 Faktureringsjournal
  95 1977 — 1987 Faktureringsjournal 1985
  Växelbok 1977-1987
  96 1986 Faktureringsjournal
  97 1987 Faktureringsjournal
  98 1989 — 1990 Faktureringsjournal
  99 1983 — 1984 Körjournal
 • Serie G 7: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning