Tryckeribolaget, Sjuk- och Understödskassan vid Tryckeribolaget i Sundsvall AB | Årtal: 1942 — 1987

Arkivbildare: Tryckeribolaget, Sjuk- och Understödskassan vid Tryckeribolaget i Sundsvall AB

Verksamhetsperiod: 1942 — 1987

Historik arkivbildare:

Sjukkassan bildades den 1 juli 1897. Kassans ändamål var att vid sjukdomsfall bereda sina medlemmar sjuk- och läkarhjälp samt begravningshjälp i enlighet med grunder som stadgarna föreskrev.

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Styrelse- och revisionsberättelse
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1987 Styrelse- och revisionsberättelser 1942-1944, 1961-1987
  Häri även stadgar 1926, 1961
  Kallelser 1943-1956
  Verifikationer 1973-1979