Utansjö Cellulosa AB | Årtal: 1883 — 1974

Arkivbildare: Utansjö Cellulosa AB

Verksamhetsperiod: 1883 — 1974

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1956 Styrelseprotokoll UCAB i Stockholm, samt bilagor
  2 1897 — 1916 Styrelse- och revisionsberättelser 1897-1915
  Bolagsstämmoprotokoll 1897-1916
  3 1916 — 1950 Styrelse- och revisionsberättelser 1916-1949
  Bolagsstämmoprotokoll 1917-1950
  4 1951 — 1959 Styrelse- och revisionsberättelser
  Bolagsstämmoprotokoll
  5 1902 — 1916 Dubbelexemplar;
  Styrelse- och revisionsberättelser
  Bolagsstämmoprotokoll
  6 1897 — 1915 Styrelseprotokoll
  7 1916 — 1950 Styrelseprotokoll
  8 1896 — 1903 Avskrift;
  Styrelseprotokoll
  9 1903 — 1923 Avskrift;
  Styrelseprotokoll
  9b Avskrift;
  Styrelseprotokoll
  10 1922 — 1939 Styrelseprotokoll
  11 1940 — 1950 Styrelseprotokoll
  12 1898 — 1950 Bilagor till styrelse- och bolagsstämmoprotokoll
  13 1902 — 1912 Diverse handlingar, bl.a. styrelse- och revisionsberättelser och balansräkningar
 • Serie B 1: In- och utgående handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1900 Utgående Korrespondens
  2 1957 — 1963 Korrespondens m.m. mellan advokat Mattsson och revisor Lindhoff ang.
  minoritetens missnöje mot Graningeverkens prissättning
 • Serie D 1: Liggare över olycksfall vid sulfitfabriken
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1953
 • Serie F 1: Handlingar rörande skogar och hemman
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1918 Rapport angående UCAB:s skogar 1901
  Liggare över skogar och hemman
  2 1900 — 1917 Liggare över Utansjö Cellulosa AB:s skogar och hemman
 • Serie F 2: Fastighetshandlingar och handlingar rörande byggnationer och bygglov
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1942 Handlingar rörande Utansjögård, kontrollräkenskaper för mjölkkorna 1914
  Utfodringsrapporter 1939-1942
  2 1953 — 1958 Handlingar rörande Utansjögården
  3 1896 — 1964 Egnahemsområdet Änget 1936-1950
  Egnahems avstyckningar från Utansjö 3:4 1939-1947
  Lagfartsbevis Utansjö 3:70 och 3:81 1940, Veda 1:21 och 2:25 1964
  Tomtavstyckningar från Utansjö 3:4, Veda 1:34, Sörutansjö 1:9 och Veda 1:15, 1:16 och 1:17 1943-1958
  Gamla herrgården 1896-1939
  Bro över Utansjöån 1898-1937
  Elektriska AB Skandias kraft- och belysningsinstallationer 1939
  Jästfabriken 1942-1948
  Sjöfolkets bostad 1947
  Sjöfolkets hus nr 2 1947-1948
  4 1938 — 1967 Bad- och tvättinrättningar 1938-1967
  8 stycken 2-familjs hus 1949-1951
  Ny kontorsbyggnad 1951-1952
  Ungkarlshem och matserveringslokaler 1951-1952
  Vägar över industriområdet 1952
  Byggnadstillstånd för vattentub 1952
  Provisoriskt massaskjul 1952-1953
  Planering på Smedjebacken och gamla herrgården 1954
  Avskärande avloppsledning efter Utansjöån 1956-1957
  Syratornet 1935
  5 1883 — 1970 Pensiornärshemmen 1949-1970
  Veda lastplats 1944
  Telefonstationshus i Mörtsal 1951-1952
  Vålöstugan 1956
  Diverse byggnadslovshandlingar 1944-1949
  Köpebrev, köpekontrakt och gravationsbevis gällande:
  Westvattnet (Ramsele) skattehemmanet no 2
  Västergraninge 7:1, Forsse 1:94, Forsse 1:1 (med tillhörande karta)
  Ås (Ådalsliden) nr 1 hemmanet 3:34
  Färjeroddskogen (Veda)
  Veda nr 1
  Mörtsjön
  Sörutansjö nr 1 och 7, samt 1 och 9
  Nordansjö nr 1
  Utansjö nr 3
  Norrutansjö nr 2
  ”Berget” (Utansjö by)
  Veda 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:15 och 1:21
 • Serie F 3: Handlingar rörande fartyg och båtar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1966 ”Utansjö”, ”Utansjö II” och Utansjö III” 1904-1949
  Köpebrev angående pråmarna ”Bo”, ”Kurt” och ”King” 1920
  m/s ”Graninge” (tidigare s/s ”Alne” och s/s ”Kolbjörn” och senare m/s ”Orca”) 1945-1966
  s/s ”Isbjörn” 1954-1966
  Handlingar rörande bogserbåtarna ”Stakke”, ”Draga”, ”Långrör I”, ”Svanö III”, ”Utansjö II”,
  ”Sundet” och ”Pinguin” 1953-1958
  Handlingar rörande öppna pråmen ”Bo” 1918 och m/s ”Miranda” 1940
  Ritningar på lastångare u.å., och ångsprutpump 1897
  Handlinagr rörande löner på båtarna 1960-1962
  Handlingar rörande fartbegränsning i Ångermanälven 1948-1965
  2 1934 — 1949 Dagjournaler och resejournaler för fartygen ”Utansjö II” och ”Alne”
  Handlingar rörande hamnavgifter 1900-1929
  3 1916 — 1953 Mapp
  Uppgifter rörande trafiken och uppbörden
 • Serie F 4: Handlingar rörande hyror mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1922 — 1963 Hyreskontrakt gällande bolagets hus 1922-1945
  Hyreskontrakt mellan Högsjö kommun och UCAB 1939-1960
  Hyresvärderingsregler samt tillägg till dessa för industrin 1947-1963
  Hyresvärdering 1962
  2 1938 — 1960 Hyresliggare 1940-1957
  Belysningskontrakt 1938-1947
  Folk- och bostadsräkningsblanketter 1960
 • Serie F 5: Försäkringshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1960 Försäkringshandlingar rörande sulfitfabriken, trämassefabriken, pappersmassefabriken och kraftverket 1915-1960
  Premieregleringsuppgifter 1921-1930
 • Serie F 6: Anbud och offerter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1903 — 1918 Timmertransportkran (Söderhamns Nya Verkstads AB) 1913
  Telferbanor, lokomotiv och transportanordning (Adolf Bleichert & Co
  Lepzig & Wien, Luth & Rosén Elektriska AB) 1904-1913
  Roterande flis- såll och Selwingsortierer (CA Holmqvist, Albert Bezner Maschinenfabrikm, Ravensburg, AB Karlstads Mekaniska Verkstad) 1912-1915
  Barkmaskin (W Waern, AB Industrimateriel, CA Hartmanns Maskinaffär, AB A Ekströms Maskinaffär, The Moreau Barking Machine CO) 1910-1918
  Barkmaskin för kort ved (G Hartmanns Maskinaffär, AB A Ekströms Maskinaffär, Hernösands Verkstad- och
  Varfs AB) 1911-1912
  Placering av nya barkmaskinen 1912-1914
  Huggmaskiner (Götaverken, CA Holmqvist Maskinagentur, G Hartmanns Maskinaffär, AB Ragnar Flodqvist, Eisengiesserei und Maschinenfabrik AG, AB Karlstads Mekaniska Verkstad) 1910-1913, svavel- och kisugnar (Erzöst Gesellschaft mbH, AB Troili Maskinaffär, AB Karlstads Mekaniska Verkstad, LJ Dorenfeldt, AS Meraker Gruber, AB A Ekströms Maskinaffär, Carl Holmbergs Mekaniska Verkstads AB, Pennsylvania Salt mfg CO, Metallurgische Gesellschaft AG, Friz Schmidt, Humboldt) 1903-1918
 • Serie F 7: Personalhandlingar och pensioner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1973 Avlöningssammandrag och avlöningsrapporter 1936
  Julavlöningar 1940
  Löneundersökning 1948-1950
  Lista över anställda (och anställningsår) 1973
  2 1909 — 1946 Avlöningsbok, utearbetare 1946
  Anställda vid Utansjö Sulfitfabrik 1909-1937
  3 1950 — 1968 Pensionshandlingar
  4 1950- och -60 tal Pärm
  Pensionärer och understödtagare
  5 1940 — 1970 tal Pensionärer och Understödstagare
 • Serie F 8: Handlingar rörande civilförsvar mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1957 Luftskyddsplan mm 1936-1948
  Luftskyddet 1943
  Luftskyddsinspektionen 1945-1946
  Mobiliseringshandlingar för Volvo-lastbilar 1942-1950
  Försvarslån 1941
  Verksskyddet 1953
  Militärärende-länsstyrelsen 1957, HEMLIG HANDLING!!!
 • Serie F 9: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1892 — 1927 Vedreneriet 1898-1901
  Kokeriet 1898-1927
  Syrehuset (innehåller även beskrivning av elektrisk rening av svavelsyrlighetsgas från kisugnar 1925) 1892-1899
  Pappsalen 1898-1909
 • Serie F 10: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1952 Diverse fotografier i album u.å.
  Oljekatastrofen 1951
  Johan Haslum (1859-1929) u.å.
  Nybygda kontoret ca 1952
 • Serie F 11: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919 — 1974 Taxa för elektrisk ström 1950
  Stenkol 1953-1954
  Hushållsbränsle 1952-1965
  Diverse kontrakt 1919-1957
  Järnvägen Veda-Utansjö 1944-1953
  Muddringsarbete i Ortviken 1959
  Bostadsvårdsinspektionen 1919-1921
  Svenska flaggans dag 1944
  Gas-skador på Änget 1961
  Lotsuppassning 1974
  Ärenden förelagda direktör Nils V Wegner 1952-1954
  Torpägaren PA Lundins krav angående utfart från Åbord 1950
  Gunnar Larssons markspekulationer 1951
  Patentuppgörelse med Lennart Fahlén 1951-1952
  Handlingar rörande arkivering 1938
  2 1947 ”Amerikansk materiel”
  3 1969 — 1979 Diverse handlingar om Utansjö Cellulosa
  4 1923 — 1932 Statistiska rörelsesammanställningar
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1898 Kapitalbok
  2 1897 — 1898 Afräkningsbok
  3 1897 — 1898 Kassabok
  4 1899 Afräkningsbok
  5 1899 Kassabok
  6 1899 Memorial
  7 1899 Kapitalbok
  8 1900 Materialbok
  9 1900 Kassabok
  10 1900 Afräkningsbok
  11 1900 Memorial
  12 1900 Kapitalbok
  13 1901 Materialbok
  14 1901 Kassabok
  15 1901 Memorial
  16 1901 Kapitalbok
  17 1901 Journal
  18 1901 Afräkningsbok
  19 1902 Memorial
  20 1902 Afräkningsbok
  21 1902 Kassabok
  22 1902 Journal
  23 1902 Kapitalbok
  24 1903 Memorial
  25 1903 Kassabok
  26 1903 Journal
  27 1903 Fakturabok
  28 1903 Dagbok
  29 1903 Materialbok
  30 1903 Kapitalbok
  31 1903 Afräkningsbok
  32 1904 Kassabok
  33 1904 Journal
  34 1904 Materialbok
  35 1904 Kapitalbok
  36 1904 Memorial
  37 1904 Afräkningsbok
  38 1904 Dagbok
  39 1905 Kassabok
  40 1905 Journal
  41 1905 Memorial
  42 1905 Kapitalbok
  43 1905 Afräkningsbok
  44 1906 Kassabok
  45 1906 Afräkningsbok
  46 1906 Journal
  47 1906 Memorial
  48 1906 Kapitalbok
  49 1907 Journal
  50 1907 Afräkningsbok
  51 1907 Kassabok
  52 1907 Memorial
  53 1907 Kapitalbok
  54 1908 Kassabok
  55 1908 Journal
  56 1908 Kapitalbok
  57 1908 Memorial
  58 1908 Afräkningsbok
  59 1909 Kassabok
  60 1909 Journal
  61 1909 Kapitalbok
  62 1909 Memorial
  63 1909 Afräkningsbok
  64 1910 Kassabok
  65 1910 Journal
  66 1910 Kapitalbok
  67 1910 Memorial
  68 1910 Afräkningsbok
  69 1911 Kassabok
  70 1911 Journal
  71 1911 Memorial
  72 1911 Afräkningsbok
  73 1911 Kapitalbok
  74 1912 Kapitalbok
  75 1912 Memorial
  76 1912 Afräkningsbok
  77 1912 Journal
  78 1912 Kassabok
  79 1913 Journal
  80 1913 Memorial
  81 1913 Afräkningsbok
  82 1913 Kapitalbok
  83 1914 Kassabok
  84 1914 Journal
  85 1914 Memorial
  86 1914 Afräkningsbok
  87 1914 Kapitalbok
  88 1915 Kassabok
  89 1915 Journal
  90 1915 Memorial
  91 1915 Afräkningsbok
  92 1915 Kapitalbok
  93 1916 Journal
  94 1916 Memorial
  95 1916 Kapitalbok
  96 1916 Kassabok
  97 1916 Afräkningsbok
  98 1917 Memorial
  99 1917 Kassabok
  100 1917 Journal
  101 1917 Afräkningsbok
  102 1917 Kapitalbok
  103 1918 Kassabok
  104 1918 Memorial
  105 1918 Journal
  106 1918 Kapitalbok
  107 1918 Afräkningsbok
  108 1919 Kassabok
  109 1919 Memorial
  110 1919 Afräkningsbok
  111 1919 Kapitalbok
  112 1919 Journal
  113 1919 Journal 2
  114 1920 Memorial
  115 1920 Journal
  116 1920 Kassabok
  117 1920 Kapitalbok
  118 1920 Afräkningsbok
  119 1921 Journal
  120 1921 Memorial
  121 1921 Kassabok
  122 1921 Afräkningsbok
  123 1922 Kassabok
  124 1922 Memorial
  125 1922 Afräkningsbok
  126 1922 Journal
  127 1922 Kapitalbok
  128 1923 Kassabok
  129 1923 Journal
  130 1923 Afräkningsbok
  131 1923 Memorial
  132 1923 Kapitalbok
  133 1924 Kassabok
  134 1924 Journal
  135 1924 Memorial
  136 1924 Afräkningsbok
  137 1924 Kapitalbok
  138 1925 Kassabok
  139 1925 Memorial
  140 1925 Journal
  141 1925 Kapitalbok
  142 1925 Afräkningsbok
  143 1926 Kassabok
  144 1926 Afräkningsbok
  145 1926 Journal
  146 1926 Memorial
  147 1926 Kapitalbok
  148 1927 Kassabok
  149 1927 Journal
  150 1927 Memorial
  151 1927 Afräkningsbok
  152 1927 Kapitalbok
  153 1928 Kassabok
  154 1928 Journal
  155 1928 Memorial
  156 1928 Materialbok
  157 1928 Afräkningsbok
  158 1928 Kapitalbok
  159 1929 Kassabok
  160 1929 Memorial
  161 1929 Journal
  162 1929 Afräkningsbok
  163 1929 Kapitalbok
  164 1930 Journal
  165 1930 Memorial
  166 1930 Afräkningsbok
  167 1930 Kassabok
  168 1930 Kapitalbok
  169 1931 Kassabok
  170 1931 Journal
  171 1931 Memorial
  172 1931 Afräkningsbok
  173 1931 Kapitalbok
  174 1932 Kassabok
  175 1932 Journal
  176 1932 Afräkningsbok
  177 1932 Kapitalbok
  178 1933 Kassabok
  179 1933 Journal
  180 1933 Huvudbok
  181 1934 Kassabok
  182 1934 Huvudbok
  183 1934 Journal
  184 1935 Kassabok
  185 1935 Kassabok 2
  186 1935 Journal
  187 1935 Huvudbok
  188 1936 Journal
  189 1936 Huvudbok
  190 1936 Kassabok
  191 1937 Kassabok
  192 1937 Journal
  193 1937 Huvudbok
  194 1938 Huvudbok
  195 1938 Journal
  196 1938 Kassabok
  197 1939 Huvudbok
  198 1939 Journal
  199 1939 Kassabok
  200 1940 Kassabok
  201 1940 Journal
  202 1940 Huvudbok
  203 1941 Kassabok
  204 1941 Huvudbok
  205 1941 Journal
  206 1942 Journal
  207 1942 Kassabok
  208 1942 Huvudbok
  209 1943 Kassabok
  210 1943 Huvudbok
  211 1943 Journal
  212 1944 Huvudbok
  213 1944 Kassabok
  214 1944 Journal
  215 1945 Journal
  216 1945 Kassabok
  217 1945 Huvudbok
  218 1946 Kassabok
  219 1946 Huvudbok
  220 1946 Journal
  221 1947 Journal
  222 1947 Kassabok
  223 1947 Huvudbok
  224 1948 Kassabok
  225 1949 Kassabok
  226 1949 Kassabok 2
  227 1950 Memorial
  228 1950 Kassabok
  229 1950 Kassabok 2
  230 1951 Kassabok
  231 1951 Kassabok 2
  232 1951 Memorial
  233 1952 Kassabok
  234 1952 Kassabok 2
  235 1952 Memorial
  236 1953 Kassabok
  237 1953 Kassabok 2
  238 1953 Memorial
  239 1954 Memorial
  240 1954 Kassabok
  241 1954 Kassabok 2
  242 1955 Kassabok
  243 1955 Kassabok 2
  244 1955 Memorial
  245 1956 Memorial
  246 1956 Kassabok
  247 1956 Kassabok 2
  248 1957 Memorial
  249 1957 Kassabok
  250 1957 Kassabok 2
  251 1958 Kassabok
  252 1958 Kassabok 2
  253 1958 Memorial
  254 1959 Kassabok
  255 1959 Kassabok 2
  256 1959 Memorial
  257 1960 Kassabok
  258 1960 Kassabok 2
  259 1960 Memorial
  260 1961 Kassabok
  261 1961 Kassabok 2
  262 1961 Memorial
  263 1962 Memorial
  264 1962 Kassabok
  265 1962 Kassabok 2
  266 1963 Kassabok
  267 1963 Kassabok 2
  268 1963 Memorial
  269 1964 Kassabok
  270 1964 Kassabok 2
  271 1964 Memorial
  272 1965 Memorial
  273 1965 Kassabok
  274 1965 Kassabok 2
  275 1966 Memorial
  276 1966 Kassabok
  277 1966 Kassabok 2
  278 1967 Kassabok
  279 1967 Kassabok 2
  280 1967 Memorial
  281 1968 Kassabok
  282 1968 Memorial
  283 1949 Huvudbok
  284 1950 Huvudbok
  285 1951 Huvudbok
  286 1952 Huvudbok
  287 1953 Huvudbok
  288 1954 Huvudbok
  289 1955 Huvudbok
  290 1956 Huvudbok
  291 1957 Huvudbok
  292 1958 Huvudbok
  293 1959 Huvudbok
  294 1960 Huvudbok
  295 1961 Huvudbok
  296 1962 Huvudbok
  297 1963 Huvudbok
  298 1964 Huvudbok
  299 1965 Huvudbok
  300 1966 Huvudbok
  301 1967 Huvudbok
  302 1968 Huvudbok
 • Serie G 2: Diverse Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1927 — 1952 Inventarium 1927-1952
  Memorial 1929-1944
  2 1922 — 1931 Siffergranskningsberättelser
  3 1958 Årsredovisning och Revisionsberättelse
  4 1965 Förslag till bokslut
  5 1970 Förslag till bokslut
  6 1971 Förslag till bokslut
  7 1932 — 1946 Inventariebok
  8 1898 — 1907 Inventariebok
  9 1915 Inventariebok
  Innehåller även skogsförvaltningens inventarium 1911, 1914, 1917 och 1923.
  10 1927 — 1933 Inventariebok
  11 1947 — 1962 Inventariebok
  12 1949 Inventarielistor
  13 1950 Inventarielistor
  14 1951 Inventarielistor
  15 1952 Inventarielistor
  16 1953 Inventarielistor
  17 1954 Inventarielistor
  18 1955 Inventarielistor
  19 1956 Inventarielistor
  20 1957 Inventarielistor
  21 1958 Inventarielistor
  22 1959 Inventarielistor
  23 1960 Inventarielistor
  24 1961 Inventarielistor
  25 1962 Inventarielistor
  26 1963 Inventariebilagor
  27 1963 Inventariebilagor
  28 1964 Inventariebilagor
  29 1965 Inventariebilagor
  30 1967 Inventariebilagor
  31 1968 Inventariebilagor
  32 1969 Inventariebilagor
  33 1970 Inventariebilagor
  34 1937 — 1940 Special
  35 1941 — 1948 Special
  36 1894 — 1904 Avräkningsbok för Utansjö arrendatorer
  37 1902 Handlingar ang. aktieteckning i Utansjö Cellulosa AB
  38 1899 — 1970 Aktieregister
  39 1902 Aktieregister
  40 1918 Aktieregister
  41 1933 Aktieregister
  42 1940 — 1946 Aktieregister