Valentinska Stiftelsen | Årtal: 1938 — 1997

Arkivbildare: Valentinska Stiftelsen

Verksamhetsperiod: 1938 — 1997

Historik arkivbildare:

Handlingarna härrör från tre stiftelser, eller fler, men det är något svårt att säga då handlingarna är helt sammanblandade. Valentinska Pensionsstiftelsen och Valentinska understöds- och semesterhemsstiftelsen är klar skilda arkivbildare, då den förra grundades 1938 och den senare grundades 1977 (Edla Valentin, Lennarts änka, donerade 100 000 kronor till denna stiftelse på julafton 1978). När L. Valentins fond för semesterverksamhet grundades är oklart, men den upplöstes den 24 november 1964. 1977 upprättade Pripps i Sundsvall en handlingsplan för ”Valentinska Fonden” där man bl.a. skulle utvidga ändamålsbestämmelserna i Valentinska Pensionsstiftelsen och anta stadgar för Valentinska understöds- och semesterhemsfonden. ”Rekreationshemmet” Ottsjö 1:47, Jämtland, köptes av Bryggeri AB Nordstjernan 1964, med 12000 kronor i bidrag från ”L. Valentins fond för semesterverksamhet (fonden bidrog också med 111 kronor och 58 öre till inköp av inventarier till stugan). I samband med detta bidrag beslutades också att fonden skulle upplösas. Inköpt Vemdalens Kyrkby 43:232 för 560 000 kronor (1995) Valentinska Pensionsstiftelsen tillkom den 3 oktober 1938 genom en donation om 10 000 kronor av den tidigare ägaren till Sundsvallsbryggerier AB, Lennart Valentin. 1976 redovisade stiftelsen en förmögenhet på 99 608 kronor och 45 öre. Enligt stiftelsebrevet från 1938 skall stiftelsen benämnas Valentinska Pensionsstiftelsen. Stiftelsens ändamål skall vara att bereda pension eller understöd av änkor efter hos Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan i Sundsvall anställda tjänstemän och arbetare samt understöd åt avlidna tjänstemäns och arbetares omyndiga barn. I brevet framgår också att styrelsen för Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan skulle förvalta stiftelsens tillgångar och besluta om pensioner och understöd. Bolagets revisorer skulle årligen granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper. Brevet är undertecknat Lennart Valentin. I stadgar från 1977 är Valentinska understöds- och semesterhemsstiftelsen ändamål att i första hand främja sådan välfärd som inte avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare och att i andra hand främja semesterverksamhet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1995 Protokoll med bilagor och kallelser 1977-1995
  Stiftelsebrev 1938
  Testamente makarna Valentin 1948
  Sammandrag av stiftelsen 1948
  Bryggeri AB Nordstjernan och Valentinska fonden för semesterverksamhet 1956-1965
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1996 Aktiehandlingar 1947-1960
  Registreringsanmälan till Länsstyrelsen Västernorrland 1996
  2 1965 — 1996 Ottsjö Fjällstuga;
  ”Kostnader för nya delägare” 1980-1992
  Foto, diverse handlingar och ritningar ca 1965-1996
  3 1968 — 1997 Personalförteckning Pripps Bryggerier i Sundsvall 1989
  Ottsjö fjällstuga, diverse handlingar, ordningsregler och tidningsklipp 1968-1989
  Handlingar från Valentinska Understöds- och Semesterstiftelse 1982-1997
  Handlingar rörande vatten och avlopp 1978-1993
 • Serie G 1: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1996 Kassa och Huvudbok 1947-1963
  Inventarium och Balansräkning 1964-1978
  Kassabok 1964-1969, 1970-1978, 1985-1996
 • Serie G 2: Verifikationer och årsredovisningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1974 Verifikationer 1938-1974
  Årsredovisningar 1965-1974
  2 1975 — 1980 Verifikationer och Årsredovisning 1975-1978
  Verifikationer och Årsberättelse 1979
  Verifikationer och Årsredovisning 1980
  3 1981 — 1983 Verifikationer, Årsredovisning och bankböcker 1981-1982
  Verifikationer, Årsredovisning och protokoll 1983
  4 1984 — 1986 Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelser, Inventarier och bankbok 1984-1986
  5 1987 — 1990 Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelse 1987
  Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Inventarier och Bankböcker 1988
  Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelse och Inventarier 1989
  Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelse och Inventarier 1990
  6 1991 — 1993 Verifikationer, Årsredovisning, Revisionsberättelse och Bankbok 1991
  Verifikationer, Årsredovisning och Revisionsberättelse 1992
  Verifikationer, Årsredovisning och Revisionsberättelse 1993
  7 1994 — 1996 Verifikationer, Årsredovisning och Revisionsberättelse 1994-1995
  Verifikationer och Diverse 1996
 • Serie G 3: Bankböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1969 — 1991