Valter Forssbergs Lanthandel, Murjek | Årtal: 1905 — 1958

Arkivbildare: Valter Forssbergs Lanthandel, Murjek

Verksamhetsperiod: 1905 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1913 — 1925 Memorial 1913-1918
    Kassabok 1919-1925