Västerbottens Åkeriförening (VÅF) | Årtal: 1956 — 2001

Arkivbildare: Västerbottens Åkeriförening (VÅF)

Verksamhetsperiod: 1956 — 2001

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956 — 1983 Styrelse-, föreningsstämmo-, och AU-protokoll 1956-1983
  Inventarielista u.å.
  Stadgar 1974
  2 1960 — 2001 Styrelse-, föreningsstämmo-, och AU-protokoll 1984-2001
  protokoll från sammanträden med representanter från VÅF och andra organisationer 1960-1963
  Föreningsstämmo- och halvårsstämmoprotokoll 1990-2001
  3 1968 — 1980 Föreningsstämmoprotokoll
  4 1963 — 1969 Avskrifter av bandinspelningar från möten
  5 1959 — 1966 Ljudband (inspelningar från möten):
  Halvårsmötet i Lycksele 7/11 1959
  Halvårsmötet i Umeå 7/5 1960
  Halvårsmötet i Norsjö 29/10 1960
  Årsmöte i Skellefteå 6/5 1961
  Halvårsmötet i Lycksele 25/11 1961
  Årsmötet i Umeå 28/4 1962
  Halvårsmötet i Lycksele 27/10 1962
  Föredrag (delvis redigerat) om SÅIFA av Cavallius hållet i Lycksele 27/10 1962
  Årsmöte i Skellefteå 25/4 1963
  Halvårsmötet i Lycksele 24/10 1964
  Styrelsemöte i Lycksele 22/10 1965
  Halvårsmötet i Lycksele 23/10 1965
  SÅIFA på Sävargården i Umeå 7/1 1966
  Halvårsmötet och årsstämman i Skellefteå 1969
  6 1970 — 1985 Ljudband (inspelningar från möten):
  Styrelsemöte 1/6 1970
  Styrelsemöte 9/10 1970
  Halvårsmöte i Lycksele 10/10 1970
  2 stycken omärkta ljudband u.å.
  Kassettband:
  Åkarminnen u.å.
  Albert Magnusson 1985
  Bertil Lundgren 1984
  Intervjuer inför 50-års jubiléet
  Tala vinnande u.å.
  1 omärkt kassettband
 • Serie F 1: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1985 Med bildtexter
  2 1986 — 1991
  3 1991 — 1994
  4 1994 — 1997
 • Serie F 2: Tidningsklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1992 Tidningsutklipp diverse
  De första Hjuliusmottagarna 1992
 • Serie F 3: Övriga handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 — 1986 Handlingar rörande liberalisering (tillståndsgivning och sammanställningar)
  Program vid föreståndarträff 1957
  Statförslag 1958
  Instruktion för ombudsmannen i Västerbottens län 1961
  Utdrag ur styrelseprotokoll 1986
  Utredning angående sammanslagning av lastbilscentralerna i Västerbottens län 1972
  2 1964 Diabilder:
  Propaganda för större lastbilcentraler 1964
  Skogsavverkning och kvistmaskin u.å.
  En låda bilder u.å.