Västernorrlands Åkeriförening | Årtal: 1943 — 2001

Arkivbildare: Västernorrlands Åkeriförening

Verksamhetsperiod: 1943 — 2001

Historik arkivbildare:

Åkeriföreningen är en fortsättning på gamla Lasttrafikbilägareföreningen, namnändringen skedde 1957. Företaget är en branschorganisation med ca 750 medlemmar och drygt 1000-talet fordon. Länskontoret ligger i Härnösand. Föreningen bedriver bland annat utbildning, rådgivning i olika branschfrågor, information mm. Åkeriföreningens historik ”1936-1966” och Y-Åkaren ger ytterligare information om föreningens historia.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1986 Verksamhets- och revisionsberättelser 1959-1984
  SPP-pensionsbesked 1978-1985
  AMF-besked 1980, 1982
  Diverse övriga förvaltningshandlingar
  2 1967 — 1972 Årsmötes- och föreningsmötesprotokoll
  Häri även Åkeriservice protokoll
  3 1967 — 1972 Styrelseprotokoll
  Häri även Åkeriservice protokoll
  4 1973 — 1980 Årsmötesprotokoll
  5 1973 — 1980 Styrelsemötesprotokoll
  6 1978 — 1982 Årsmötes- och styrelseprotokoll
  Häri även Åkeriservice protokoll
  Vissa protokoll gemensamma för Åkeriföreningen och Åkeriservice
  Protokoll från skogssektion, Norrlandsträffen, ”Sexgruppen”, AVA-gruppen
  Samrådsprotokoll, AU-protokoll mm
  7 1979 — 1985 Halvårs- och årsmötesprotokoll
  8 1967 — 1994 Styrelseprotokoll 1981-1983
  Arbetsutskottets protokoll 1981-1983
  Gemensamma styrelseprotokoll för Åkeriföreningen och Åkeriservice AB 1982-1983
  Övriga protokoll 1967-1982
  Styrelseprotokoll för skogssektionen 1987-1994
  Årsmötesprotokoll för skogssektionen 1987-1994
  9 1988 — 1997 Rikssektionen för skogstransporter, styrelseprotokoll 1988-1997
  Årsmötesprotokoll 1989-1996
  Samordningsgrupp skogstransporters protokoll 1988-1994
  Diverse protokoll 1989-1993
  10 1997 — 2001
 • Serie B 1: Utgående cirkulär
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  2 1967 — 1969
  3 1970 — 1971
 • Serie D 1: Medlemsförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1975
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  2 1954 — 1966 Bunt
  Tidningsklipp
  3 1955 — 1966 Tidningsklipp
  7 1959 — 1979 Konferensprotokoll
  14 1967 — 1969 Tidningsklipp
  28 1987 — 1996 Korrespondens med och om SCA, samt diverse kalkyler från SCA
  29 1986 — 1995 Mo och Domsjö AB, Graningeverken, Skogsägareföreningen Örnsköldsvik, kalkyler SCA, tidningsklipp
  30 1970 — 1995 Offerter på lastbilar
  31 1983 — 1994 Samarbetskontrakt, statistik, tidningsklipp, samt inkomna tryck och cirkulär
 • Serie F 1: Tillståndsärenden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1974
  2 1966 — 1978
  3 1966 — 1978 Tillståndsärenden 1966-1978
  Förteckning av tillståndsrenden 1968-1974
  Uteslutningsärenden 1968, 1970-1973
  Polisärenden 1970-1973
  4 1970 — 1977
  5 1971 — 1975
  6 1973 — 1978
  7 1981 — 1983
  8 1984 — 1987
 • Serie F 2: Sektioner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1984 Skogssektion
  2 1980 — 1983 Fjärrtrafiksektion
  3 1984 — 1986 Fjärrtrafiksektion
  4 1984 — 1986 Skogssektion
  5 1987 — 1989 Rikssektion Skog, ”Samordningsgrupp Skog”, samt Skogsträffar
  6 1988 — 1992 Skogssektion
  7 1993 — 1996 Skogssektion
  8 1966 — 1996 Fjärrtrafiksektion
 • Serie F 3: Avtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1970
  2 1986 — 1994 Avtal, protokoll och korrespondens med Domänverket
  3 1988 — 1995 Avtal, protokoll och korrespondens med Norrskog
  4 1986 — 1996 Avtal, protokoll och korrespondens med SCA
  5 1967 — 1991 Avtal, protokoll och korrespondens med Ångermanlands Mejeriförening
 • Serie F 4: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 Åkarnas Dag 1986
  Annonser och tidningsartiklar samt äldre fotografier
  2 1988 — 1991 Bland annat besök i Moskva
  3 1991 — 1993 (1936)
  4 1994 — 1995
 • Serie F 5: Lastbilen, inbunden tidning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943
  2 1944 — 1945
  3 1954
  4 1955
  5 1956
  6 1957
  7 1958
  8 1959
  9 1960
  10 1961
  11 1962
  12 1963
  13 1964
  14 1965
  15 1966
  16 1967
  17 1968
  18 1969
  19 1970
  20 1971
  21 1972
  22 1973
  23 1974
  24 1975
  25 1976
  26 1977
 • Serie G 1: Räkenskapshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 Dagbok
  2 1979 — 1986 Dagbok