Västernorrlands Åkeriservice AB (VÅAB) | Årtal: 1967 — 1989

Arkivbildare: Västernorrlands Åkeriservice AB (VÅAB)

Verksamhetsperiod: 1967 — 1989

Historik arkivbildare:

Västernorrlands Åkeriförening beslöt under stämman den 8 april 1967 att bilda Västernorrlands Åkeriservice AB. Bolagets uppgift skulle vara att bedriva service- och upplysningsverksamhet, sammanställa statistik, verkställa undersökningar och utredningar i för åkerinäringen företagsekonomiska frågor, men även idka annan därmed förenlig verksamhet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1967 — 1972 Med protokoll från konstituerade möte och stämma 1967.
  Ingår i Åkeriföreningen A 1:2
  1967 — 1972 Styrelseprotokoll.
  Ingår i Åkeriföreningen A 1:3
  1 1967 — 1980 Bolagsstämmoprotokoll 1967-1970, 1972
  Styrelseprotokoll 1973-1980
  2 1981 — 1985 Styrelseprotokoll 1981-1984
  Bolagsstämmoprotokoll 1981-1985
  Revisions- och förvaltningsberättelser 1967, 1969-1983
  Registreringshandlingar 1967-1985
  Deklarationer 1972-1985
  Huvudbok 1985
  Diverse övriga förvaltningshandlingar
  3 1997 — 2001 Styrelse- och AU-protokoll
 • Serie D 1: Aktiehandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1971 — 1974 Sparkvitton och redovisningslistor för aktiesparandet i SÅIFA
 • Serie F 1: Avtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1969 Skogsbolagen, petroliumbolagen, mejeriföreningar, Vägverket och kommittéerna
  2 1970 — 1972 Skogsbolagen, petroliumbolagen, mejeriföreningar, Vägverket, Norrlands Slakteriförening och Kommittéerna
  3 1967 — 1974 Vägverket
  4 1977 — 1984 Vägverket
  5 1977 — 1983 Ångermanlands Mejeriförening (ÅM)
  6 1982 — 1986 ÅM
  7 1969 — 1984 Mejerierna
  8 1971 — 1974 Mejerierna och jordbrukssektorn
  9 1976 — 1984 Norrlands Slakteriförening (NS)
  10 1972 — 1985 Nedre Norrlands Producentförening (NNP)
  11 1968 — 1982 Petroliumföretagen, mejeriföreningar och NS
  12 1968 — 1974 Svenska BP
  13 1974 — 1980 Oljekonsumenternas Förbund (OK)
  14 1981 — 1985 OK
  15 1969 — 1973 Svenska Cellulosa AB (SCA)
  16 1973 — 1977 SCA
  17 1978 — 1982 SCA
  18 1982 — 1985 SCA
  19 1984 — 1986 SCA
  20 1971 — 1984 MoDo
  21 1971 — 1977 Norrskog, NCB 1971-1975
  22 1981 — 1985 Norrskog
  23 1971 — 1980 Graningeverken AB 1971-1980
  Argo Shipping AB och NCB 1975-1980
  24 1977 — 1984 Graningeverken och skogsägareföreningarna
  25 1971 — 1980 Domänverket
  26 1981 — 1983 Domänverket
  27 1969 — 1982 Svanö AB
  28 1967 — 1975 Skogsbolagen och skogsägareföreningarna
  29 1968 — 1984 Skogsbolagen och skogsägareföreningarna
  30 1985 Skogsbolagen och Örnsköldsviks skogsägareförening
  31 1986 Skogsbolagen och Örnsköldsviks skogsägareförening
 • Serie F 2: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 Lastuppföljning
  2 1986 — 1987 Lastuppföljning
  3 1988 Lastuppföljning
  4 1989 Lastuppföljning
  5 1985 — 1988 Viktuppföljning
  6 1980 — 1985 Grupplivförsäkringar
 • Serie G 2: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1973 — 1976
  2 1977 — 1979 8/12 1978-7/11 1979
  3 1979 — 1982 7/11 1979-17/11 1982
  4 1982 — 1984 17/11 1982-15/6 1984