Västernorrlands Allehandas (VA) Personalförening | Årtal: 1962 — 1999

Arkivbildare: Västernorrlands Allehandas (VA) Personalförening

Verksamhetsperiod: 1962 — 1999

Historik arkivbildare:

När personalföreningen startade sin verksamhet framgår inte av arkivhandlingarna (1962-199). Föreningens uppgifter var att verka personalvårdande, att främja god sammanhållning bland personalen, att verka för intellektuella intressen, att skapa nöje och trevnad utom arbetet och att uppvakta medlemmar vid högtider och dödsfall mm. Ett enligt årsmöte 4 oktober 1999 att upplösa personalföreningen beroende på att företaget (Västernorrlands Allehanda) var på väg att upphöra.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1999 Protokoll, protokollshandlingar, stadgar och medlemsavgifter 1975-1999
  Kassabok 1962-1999
  Verifikationer 1988-1992
  2 1992 — 1999 Verifikationer
  3 u.å. (1997) Fotografier. 18 mars 1997 inkom fotografier till föreningen från Annalena Malm-Lindström. Fotografierna är tagna i Härnösand, men personerna på bilderna är okända.