Västernorrlands läns seminförening, ek. för. | Årtal: 1954 — 1969

Arkivbildare: Västernorrlands läns seminförening, ek. för.

Verksamhetsperiod: 1954 — 1969

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1969 Årssammanträdes- och styrelseprotokoll
  2 1954 — 1969 Styrelseberättelser 1954-1969
  Stadgar 1954
 • Serie B 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1967