Versteegh, Jacob, Firma | Årtal: 1893 — 1961

Arkivbildare: Versteegh, Jacob, Firma

Verksamhetsperiod: 1893 — 1961

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893 — 1894 Inkomna brev L-Ö
  2 1895 Inkomna brev B-G
  3 1895 Inkomna brev H-Pet
  4 1895 — 1896 Inkomna brev Pont-Ö 1895
  Tomt brevpapper från Firma Jacob Versteegh uå
  Richard Dymlings reserapport Göteborg- Helsingborg- Köpenhamn-
  Flensburg- Hamburg- Amsterdam- Groningen 29/12 1895 – 2/2 1896
  (Sjelf-kopieringsboken)
  5 1951 — 1953 ”Småböcker”- avskrifter av avslutade kontrakt
  6 1955 — 1958 ”Småböcker”- avskrifter av avslutade kontrakt
  7 1959 — 1961 ”Småböcker”- avskrifter av avslutade kontrakt
  8 1895 Journal