Vik Förvaltning KB | Årtal: 1989 — 1994

Arkivbildare: Vik Förvaltning KB

Verksamhetsperiod: 1989 — 1994

Historik arkivbildare:

Vik Förvaltning KB (org.nr. 916586-5032) registrerades i handelsregistret den 30 oktober 1989. Firmans verksamhetsinriktning var förvaltning av fast egendom, aktier, värdepapper samt uthyrning av lokaler och lös egendom. Kommanditbolagets komplementärägare var X-Gävleborgs Läns Mäklarbyrå AB (org.nr. 556240-2668) och sedan 1992 Brokvisten i Vik AB (org.nr. 556240-2668). Den andre delägaren var hela tiden Kjell Söderlund. Genom dessa ägarförhållanden kan de finnas handlingar som rör Vik Förvaltning KB i de andra företagens arkiv. Vik Förvaltning KB begärdes den 1 juli 1994 i konkurs av ägaren.

Innehållsförteckning: