Wålön, Aktiebolaget | Årtal: 1908 — 1961

Arkivbildare: Wålön, Aktiebolaget

Verksamhetsperiod: 1908 — 1961

Historik arkivbildare:

Bolaget registrerades 1898 och bedrev för trävaruindustrin förenlig verksamhet samt ägde och förvaltade fastigheter, bland annat den i Ångermanälven belägna Vålön. Bolagets styrelse hade sitt säte i Högsjö socken i Västernorrlands län.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1961 Bolagsstämmoprotokoll 1908, 1910-1914, 1916-1961
  Styrelseprotokoll 1911, 1917-1923, 1925-1933, 1940, 1943-1961
  Innehåller även brandförsäkringshandlingar, inventarieböcker 1925-1960,
  aktieregister och diverse kontrakt och ritningar.
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1960 Lagfarter och gravationbevis, handlingar från och till Kung. Patent och Registreringsverket
  och korrespondens 1915-1958
  Försäljning av Vålö kapell 1922
  Jakt på Vålön, samt deklarationer 1915-1960
  2 1885 — 1887 Kopior från SCA Merlo Arkiv/Jan Lövgren
  Protokoll och Korrespondens
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1961 Räkenskapsböcker 1908-1961
  Verifikationer 1925-1930
  2 1931 — 1960 Verifikationer