Wenerns Impregnerings AB (WIAB) | Årtal: 1951 — 1978

Arkivbildare: Wenerns Impregnerings AB (WIAB)

Verksamhetsperiod: 1951 — 1978

Historik arkivbildare:

Wenerns Impregnerings ABs verksamhet är en fortsättning av Graningeverken i Bollsta och WIAB är ett dotterbolag till Graninge AB. Bolaget hade sitt säte i Otterbäcken, Amnehärads socken, Skaraborgs län, där även verksamheten bedrevs. År 1954 arrenderades anläggningen ut till Graningeverkens AB. Arrendet övertogs år 1962 av Graningeverkens Försäljningskontor AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1959 Bolagsstämmoprotokoll och årsredovisningar, samt styrelseprotokoll
 • Serie B 1: Verksamhetsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1952 — 1965 Med bolagsordning 1954, återfinns i volym G4:3
 • Serie G 1: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1976 Med kopia på köpekontrakt avseende fastigheten Åsen 1 och förteckningar över fastighetsinnehav 1963-1974
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952
  2 1953
  3 1954
  5 1960 — 1965
 • Serie G 3: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 Kassabok
  2 1953 Kassabok
  3 1954 Kassabok
  4 1952 Memorialbok
  5 1953 Memorialbok
  6 1954 Memorialbok
  7 1952 Kassabok
  8 1955 Dagbok
  9 1956 Dagbok
  10 1957 Dagbok
  11 1958 Dagbok
  12 1959 Dagbok
  13 1960 — 1975 Memorial
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1956 Kassarapporter
  2 1957 — 1962 Kassarapporter
  4 1965 Förslag till bokslut för Wernens Impregnerings AB och Graningeverkens försäljningskontor AB