Woxna Bruk | Årtal: 1848

Arkivbildare: Woxna Bruk

Verksamhetsperiod: 1848

Historik arkivbildare:

Woxna Bruk grundades 1726 av assessor Anders Swab. Denne hade samma år erhållit privilegium att anlägga en masugn och hammare med två härdar intill Selmåns utlopp i Voxnan. År 1729 följde privilegium på att få anlägga ett manufakturverk vid Sparrefors. Så småningom blev Grosshandlare Willhelm Kempe i Stockholm och handelshuset Wilhelm Rhöss & Co i Göteborg under 1840-talet ägare till Woxna Bruk med skogstillgångar. På 1850-talet inköpte man en mindre ägovidd vid Ljusnan, utbruten ur Norrljuse by, där man anlade ett större sågverk. Detta kompletterades med en masugn och en mekanisk verkstad under 1870-talet. 1881 överläts av Kempe (som lösköpt Rhöss andelar) alltsammans till det nybildade Ljusne-Voxna Aktiebolag. När Ljusneverken 1886 inköptes var Ljusne-Voxna den största arbetsgivaren i regionen, med fler än 1100 anställda. 1898 startades en kolugnsanläggning som lades ned 1922. 1922 lades Norrljusne bruk ned och med det började järnframställningen avvecklas och 1934 lades även Sörlusne bruk ned. Från denna tid koncentrerade man sig på tillverkningen av träprodukter och man byggde en boardfabrik och en plywoodfabrik. 1942 tillkom en fabrik för monteringsfärdiga hus. Efter flera ägarbyten och ombildningar fanns 2007 endast plywoodfabriken kvar, som dock hade stått tom under flera år, och som revs detta år.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1848 Blåsningjournal