Carl Larsson Sparre – Graninge bruks grundare

Carl Larsson Sparre var grundare av Graninge bruk i Ångermanland. Arkiven efter de Ångermanländska bruken som kom att bli Graningeverken AB finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN.

Biografin är sammanställd av Daniel Nordin, arkivchef vid NIN. I forskningen kring Graningeverken, brukshistorian i Ångermanland och Carl Larsson Sparre, har följande källor använts:

• Arkiven efter Graningeverken AB med föregångare hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
• Historisk Skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år (1995), av Nils-Åke Olsson, ISBN 91-630-3489-1
• Graningeverken historisk skildring (1909), av Johan Axel Almqvist
• Papper och massa i Ångermanland (2000), av Christian Valeur, ISBN 91-971252-5-3
• Jarlens Sekel: en berättelse om 1200-talets Sverige (2012), av Dick Harrison, ISBN 9789174413595 • Krutrök över Jämtland (2001), Erik J Bergström, ISBN: 91-79481701
• Svenska folkets underbara öden IV, Karl XI:s och Karl XII:s tid, s.253, Carl Grimberg
• Minnesblad ur Holms Säteris och dess bruks historia (1956), Fil. Dr. Erik Modin
• Ångermanländsk Järnhantering (1952), P Norberg
• Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland (1977), Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Västernorrlands län
• Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv (2008), Fil. Dr. Erik Nydahl
• Båtmanskompanierna i Ångermanland, Hans Högman
• Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida
• Sollefteå kommuns hemsida
• www.adelsvapen.com
• www.gavledraget.com
• www.geni.com
• historiesajten.se

https://nin.nu/wp-content/uploads/2021/10/Biografi-Sparre.pdf

Länk för nerladdning: Biografi- Sparre