Det här är en utredning av de fyra huvudsakliga smidesmetoderna som använts i Sverige sedan 1600-talet; Tysksmidet, Vallonsmidet, France-Comté-smidet och Lancashiresmidet, med utgångspunkt i Galtströms bruk i Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Texter och bilder är skrivna/gjorda av Kjell-Åke Hermansson, ordförande vid Näringslivsarkiv i Norrland och f.d. arkivchef vid SCA Merlo Arkiv i Timrå. Här nedan kan du ladda ner texten om de fyra smidesmetoderna.

Tysksmide

Vallonsmide

France-Comté-smide

Lancashiresmide