Våra kontaktuppgifter

Vi har ett känt problem på hemsidan, som vi ännu inte lyckats lösa. Längst upp på sidan finns rätt kontaktuppgifter och längst ner på sidan finns felaktiga kontaktuppgifter.

Här kommer ni i kontakt med oss:
Arkivchef, Daniel Nordin, 073-419 81 10, daniel.nordin@nin.nu
Arkivassistent, Suzanne Alexandersson, 073- 412 81 11, suzanne.alexandersson@nin.nu

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Box 3034, 871 03 Härnösand
Besök oss på Majorsgränd 4, Arkivcentrum Nord