Vi har ett känt problem på hemsidan, som vi ännu inte lyckats lösa. Längst upp på sidan finns rätt kontaktuppgifter och längst ner på sidan finns felaktiga kontaktuppgifter.

Här kommer ni i kontakt med oss:
Arkivchef, Daniel Nordin, 073-419 81 10, daniel.nordin@nin.nu
Arkivassistent, Suzanne Alexandersson, 073- 412 81 11, suzanne.alexandersson@nin.nu

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, Box 3034, 871 03 Härnösand
Besök oss på Majorsgränd 4, Arkivcentrum Nord