Välkommen

TILL NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND

 

vi-bygger-om_60785690

 

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv.
Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du hitta spännande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria. I våra arkiv bevaras både historiskt och modernt värdefullt källmaterial i form av skriftlig dokument, bilder, kartor och  ritningar från företag, näringslivsorganisationer, fackföreningar och personer. De allra flesta av våra drygt 600 arkiv är öppna eller delvis öppna för forskning. Vi har arkiv från järnbruk, sågverk, verkstäder, fabriker, varv, manufakturverksamhet, tidningar, tryckerier, målerier, åkerier och mycket mer.

Att arkiven används och efterfrågas är mycket viktigt för oss. Alla som är intresserade av våra arkiv är välkomna till vår forskarsal på Arkivcentrum Nord.

Du som är företagare och vill ha råd i arkivfrågor eller hjälp med att förvara ditt arkiv är alltid välkommen att fråga oss!
Vi bevarar ditt arkiv säkert från brand, fukt, skadedjur och obehörig insyn.