Nu kan ni söka i vårt arkiv via hemsidan!

Tidigare har sökningar i vårt arkiv endast varit möjligt genom den nationella arkiv-databasen som förkortas NAD. Nu kan ni göra en begränsad sökningen direkt via vår egen hemsida där fördjupad information gällande arkiven hänvisas med en länk till relevant sida på NAD. Vi arbetar för att på sikt både kunna erbjuda fullständig information via vårt egen hemsida samt erbjuda digitaliserat material direkt på hemsidan med koppling till det relevanta arkivet.