DIGITALISERING PÅGÅR

Näringslivsarkiv i Norrland har köpt in utrustning för att snabba upp takten på digitaliseringen av fysiska arkivhandlingar av karaktären dokument och foto. Vi har nu hög kapacitet att scanna negativ, diabilder, microfliche, pappershandlingar av alla storlekar samt böcker. Det enda vi för närvarande saknar är ett sätt att effektivt digitalisera microfilm men spännande planer för även detta finns!

Vi håller även på att utveckla vår digitaliseringsförmåga gällande äldre digitala och analoga lagringsmedium till exempel ljud och filn på rullband, VHS och olika typer av äldre disketter. Det är väldigt mycket på gång ”bakom kulisserna” på Näringslivsarkivet i Norrland!